Nordea Bank AB

Nordeas valberedning för 2006 utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:16 CEST

Nordeas ordinarie bolagsstämma den 8 april 2005 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för ordinarie bolagsstämma 2006 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen skall bestå av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt av styrelsens ordförande Hans Dalborg.

Aktieägarna har utsett följande ledamöter:
Eva Halvarsson, svenska staten
Mogens Hugo Jørgensen, Nordea Danmark-fonden
Staffan Grefbäck, Alecta
Christer Elmehagen, AMF Pension

Eva Halvarsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Dessutom har Juha Rantanen utsetts till adjungerad ledamot av valberedningen. Juha Rantanen är VD och koncernchef i Outokumpu Oyj.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 5 april 2006.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen skall göra detta skriftligen senast tisdagen den 31 januari 2006 under följande adress:
Valberedningen
c/o Nordea Bank AB (publ)
H 50
105 71 Stockholm

För ytterligare information:
Boo Ehlin, informationschef Sverige, +46 8 614 84 64