Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Norden behöver märke för globalt ansvar

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:08 CET

De nordiska länderna borde införa ett nytt märke för globalt ansvar. Tanken är att det frivilliga märket ska kunna beviljas varor som producerats på ett socialt hållbart sätt genom hela produktionskedjan.

Förslaget har lagts fram av den vänstersocialistiska gröna gruppen i Nordiska rådet. Den ökande internationella handeln och alltmer globaliserade produktionskedjor har enligt gruppen skapat ett behov av en positiv märkning av varor som lever upp till höga krav på arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Märket skulle ha det populära nordiska Svanen-märket som förebild, men också tjäna som ett komplement till miljömärket. Det finns enligt gruppen många exempel på varor som säljs i Norden som tillverkats på ett oansvarigt sätt. Ett exempel är kinesiska batterier som visserligen tillverkats miljövänligt och beviljats Svanen-märket, men där fabriksarbetarna utsatts för gifter.

Kriterierna för att producenter ska beviljas märket är att varorna, i alla produktionsled, som minimum producerats med respekt för centrala arbetstagarrättigheter i enlighet med FN:s arbetsorganisation ILO:s konventioner.

Vänstersocialistiska gröna gruppens medlemsförslag är som bäst på remiss hos bland annat konsument- och arbetspartsorganisationer i de nordiska länderna. Gruppen rekommenderar att Nordiska ministerrådet utarbetar ett förslag till märke för globalt ansvar.

Partigruppssekreterare Mads Nikolajsen
mads.nikolajsen@ft.dk
+45 3337 4473