Näringsdepartementet

Norden, de baltiska länderna och Polen intensifierar samarbete på arbetsmarknadsområdet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 13:10 CEST

Rättvisa spelregler på arbetsmarknaden, god arbetsmiljö och arbetskraftens rörlighet är några av de områden som de nordiska, baltiska och Polens arbetsmarknadsministrar enades om att arbeta för vid ett möte på Öland i dag.

Det var första gången som de nordiska arbetsmarknadsministrarna och deras kollegor från Estland, Lettland, Litauen och Polen hade ett gemensamt möte. Träffen skedde inom ramen för Nordiska Ministerrådet, som Sverige är ordförande för under 2003. De baltiska länderna och Polen blir EU-medlemmar i maj 2004 och de nordiska länderna anser det viktigt att utöka samarbetet med grannarna runt Östersjön.

Vid mötet beslöt de nio länderna att enas kring följande – att stödja arbetskraftens rörlighet i Europa, att bidra till att utveckla en väl fungerande arbetsmarknad i Europa, att arbeta för rättvisa spelregler på arbetsmarknaden och en god arbetsmiljö, att arbetsmarknadens parter har en viktig roll samt att fortsätta och intensifiera samarbetet inom arbetsmarknads- och arbetsmiljöområdet.

Arbetsmarknadsministrarna kom också överens om att samarbeta kring problemet med svart arbetskraft. Målet är att ha en arbetsmarknad med trygga och rättvisa villkor för alla.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
070-267 84 26
08-405 12 65