Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Norden kan bli lokomotiv i Europa

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:51 CET

De nordiska länderna kan bli en ledande drivkraft i EU och det övriga Europa. Den nordiska samhällsmodellen diskuteras ivrigt på europeisk nivå. Det betonar EU-parlamentariker Reino Paasilinna från Finland.

Modellen har lyckats kombinera konkurrenskraft och omsorgen om medborgarna samtidigt som den lyckats upprätthålla en hållbar offentlig ekonomi.

-I dag förstår man att det nordiska samarbetet kan fungera som Nordens intressebevakare i Europa och i hela världen. Varför arbetar vi inte tillsammans på unionsnivå för att sätta exempel, frågar sig Paasilinna i en kolumn.

De nordiska ländernas ekonomier är i gott skick och växer, trots den rätt höga beskattningen. Paasilinna påminner om att Norden ligger i den absoluta toppen i olika internationella undersökningar.

-Vi är särskilt starka på innovationer, utbildning och förnyelseförmåga. Alltså, på det som Europa eftersträvar, betonar han.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson från Island har också betonat Nordens roll i Europa. Ásgrímsson är nöjd över att samarbetet mellan de nordiska länderna och EU har fördjupats. Parterna deltar exempelvis i allt fler gemensamma konkreta projekt, bland annat inom utbildning.