Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Norden minst korrupt i världen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 13:51 CET

De värderingar som enligt debattboken "Norden som global vinnarregion" bidrar till Nordens goda konkurrenskraft har åter medverkat till en topplacering för de nordiska länderna på en global lista. Denna gång handlar det om korruption. Finland och Island delar en förstaplacering över minst korrupta länder med Nya Zeeland på Transparency Internationals just publicerade lista. Danmark kommer på platsen därefter följt av Singapore och sedan Sverige. Norge ligger lägst av de nordiska länderna på en hedrande sjätteplats.

De mest korrupta länderna i världen är enligt Transparency International Guinea, Irak, Myanmar och Haiti. Man pekar på att det verkar finnas ett starkt samband mellan korruption och fattigdom. Nästan tre fjärdedelar av länderna som har ett korruptionstal under 5 (av 10) tillhör de fattiga i världen inkluderande alla afrikanska länder utom tv å.

Läs mer om korruptionsundersökningen: http://www.transparency.org/news_room/in_focus/cpi_2006#pr