Socialdepartementet

Norden och Baltikum överens om gemensamt arbete mot narkotika

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 13:09 CEST

I dag har ministrar från Nordiska ministerrådet samt Baltikum beslutat om gemensamma åtgärder för att bekämpa narkotikamissbruket. Den gemensamma strategin bygger på en restriktiv och human narkotikapolitik, med utgångspunkt från FN:s narkotikakonventioner. Genom den så kallade Lundadeklarationen förnyar länderna sina åtaganden att satsa på att förebygga missbruk, bekämpa narkotikarelaterad brottslighet och satsa på vård och rehabilitering för missbrukare.

Länderna kommer att samarbeta kring och stödja:

·kontrollinsatser mot organiserad brottslighet och narkotikahandel
·utveckling av goda behandlings- och rehabiliteringsinitiativ med fokus på narkotikamissbruk
·upplysning och förebyggande arbete, speciellt riktat till barn och unga
·åtgärder som stärker involvering av frivilligorganisationer, då det gäller att förebygga narkotikamissbruk

- Det är vår övertygelse om att det bara är genom internationellt samarbete som vi kan vinna kampen mot knarket. Genom att knyta samman de nordiska och baltiska länderna i ett allt tätare samarbete ökar våra möjligheter till framgång, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Läs Lundadeklarationen! (pdf-format, 45 kb)

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Ralf Löfstedt
Kansliråd
070-34 19 724