Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Norden påverkas av Kabul och Kartoum

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:13 CET

Det som sker i Kabul och Kartoum kan verka ganska avlägset för oss här uppe i Norden. Men det tillhör det som kommer att påverka oss i den alltmer accelererande globalisering vi står inför. Andra globala utmaningar vi berörs av är Balkan, Cypernkonflikten, Turkiets medlemskap i EU, den haltande reformprocessen i Ukraina och den mer eller mindre avstannade i Ryssland. Det sa Sveriges utrikesminister Carl Bildt när han deltog i den utrikespolitiska debatten på Nordiska rådets session i Köpenhamn på onsdagen.

Han redovisade också att Sverige under sitt pågående ordförandeskap i Östersjörådet kommer arbeta för att verksamheten blir mer konkret. Man kommer särskilt satsa på åtgärder för att ta bort hinder för handel och investeringar i Östersjöområdet.