Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Nordens barn er for fete

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:27 CET

Ungdom i Norden drikker for mye brus, spiser for mye slikkerier, pommes frites og annen feit mat. Samtidig trener hele nordens befolkning for lite og blir sykere og sykere. Disse sørgelige fakta er blant grunnene til at Nordisk Råd 1.november ble orientert om handlingsplanen for bedre helse og et bedre liv gjennom sunn mat og mosjon.

Det var Danmarks familie og forbrukerminister Lars Barfoed som redegjorde for handlingsplanen for et bedre liv gjennom sunn mat og mosjon.

- Jeg er glad for at kunne forelegge den nordiske handlingsplan for bedre helse og livskvalitet her for Nordisk Råd. Det felles arbeide på helse- og ernæringsområdet er et viktig element i det nordiske samarbeide, sa Barfoed.

- Norden legger stor vekt på helse og livskvalitet for de nordiske borgere. Samtidig ønskes felles nordiske initiativer, som kan styrke denne innsats, som allerede skjer i dag både nasjonalt og internasjonalt.

Over 40 prosent av den nordiske befolkningen er overvektige. Samtidig er antallet overvektige barn og unge stigende. Og deres kostvaner er lang unna de nordiske anbefalingene. Både EU og WHO har satt igang initiativer som vi i Norden bør bidra til og søke innflytelse over, sa Lars Barfoed.

- Hvis vi skal nå de ambisiøse målsettinger vil det bli snakk om en lang prosess som krever betydelige ressurser.Vi ministre, som står bak planen, akter i Nordisk Ministerråds regi å prioritere dette område høyt i de kommende år. Jeg håper samtidig også, at handlingsplanen vil få høy prioritet, når budsjettfordelingen i det samlede nordiske samarbeide planlegges, sa Barfoed.