Karolinska Institutet, KI

Nordens första masterutbildning i medicinsk pedagogik

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:15 CEST

I höst startar en ny masterutbildning i medicinsk pedagogik på Karolinska Institutet. Den tvååriga internationella utbildningen ska omfatta alla vårdyrken och huvudsakligen vara nätbaserad.

-Karolinska Institutet är redan internationellt känt för sin medicinska forskning. Nu kommer vi att göra oss kända inom pedagogisk forskning och utbildning, säger Charlotte Silén, universitetslektor i medicinsk pedagogik och den som leder arbetsgruppen som utformat den nya masterutbildningen.

Masterprogrammet i medicinsk pedagogik (120p) riktar sig till personer med bakgrund inom medicin, vård eller pedagogik, som vill utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, handledning och pedagogiskt ledarskap. Utbildningen ska ge den kompetens som behövs för att förbättra undervisning och lärande både inom universitet och inom hälso- och sjukvården. Den ska också förbereda framtida ledare för olika roller inom utveckling av utbildningar och vårdområdet.

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som baseras på förklaringsgrunder och perspektiv från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. I utbildningen utvecklas kunskap om hur läroprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas. Studenterna kommer att studera vad undervisning och lärande betyder i de sammanhang som utmärker medicin och vård.

Masterutbildningen stärker Karolinska Institutet som ett skandinaviskt och internationellt centrum för medicinsk pedagogik. Den blir därmed det enda i sitt slag i Norden. Mellan 20 och 30 studenter vartannat år kommer att kunna gå det nya programmet. Läs mer på: http://ki.se/utbildningsprogram?progCode=4ME09. För att gå i höst måste du ansöka senast den 15 april på www.studera.nu.

För frågor, kontakta:

Kursansvarig Charlotte Silén, universitetslektor

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Tel: 08-524 837 27 eller 076-140 45 67

E-post: charlotte.silen@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi

Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66

E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se