Miljödepartementet

Nordens miljöministrar träffas i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 13:16 CEST

Lena Sommestad och miljöministrarna från övriga nordiska länder möts i samband med Nordiska Rådets årliga session den 1 och 2 november.

På måndag förmiddag ska de nordiska miljöministrarna bland annat diskutera det nordiska miljöhandlingsprogrammet för åren 2005-2008 med parlamentarikerna i Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott. Handlingsprogrammet har tidigare godkänts av miljöministrarna och ska nu antas av Nordiska Rådet. Programmet innehåller fyra huvudteman: miljö och hälsa, havsmiljö, hållbar produktion och konsumtion samt natur, kulturmiljö och friluftsliv.

Lena Sommestad deltar på måndagen även i ett öppet seminarium om Nordiska Rådets natur- och miljöpris som i år går till Coalition Clean Baltic en ideell organisation som arbetar för att förbättra Östersjöns miljötillstånd.

På dagordningen för tisdagens nordiska miljöministermöte står bland annat frågor om klimat, kemikalier, havsmiljö och den nya nordiska hållbarhetsstrategin.

Alla aktiviteter hålls i riksdagshuset i Stockholm där Nordiska Rådets session också pågår.


Kontakt:
Anna Larsson
Tf pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
anna.larsson@environment.ministry.se

Jeanette Krantz
Departementssekreterare
08-405 20 49

-------------------------
Läs mer om det nordiska samarbetet i regeringen (http://www.regeringen.se/sb/d/1977/a/13775)


Läs mer om nordiska rådet (http://www.norden.org/start/start.asp?lang=1)