Bureau Veritas Certification Nordics

Nordens största allians inom livsmedels- och jordbrukscertifiering

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 09:10 CEST

Som ett svar på den globalt växande efterfrågan på högkvalitativa, hållbara livsmedel och en exponentiell tillväxt inom den ekologiska livsmedelssektorn, ingår Bureau Veritas Nordics och HS Certifiering AB ett samarbete inom livsmedels- och jordbrukscertifiering. Samarbetet formar den mest omfattande alliansen för livsmedels- och jordbrukscertifiering i Norden, och är speciellt anpassad för att möta de utmaningar och möjligheter som skapas av den snabbutvecklande livsmedelsförsörjnings- och distributionsmarknaden.

- Under de senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel globalt, och därmed behovet av ett certifieringssystem som kan ge marknaden den tillförlitlighet som krävs i denna sektor. Bureau Veritas och HS Certifiering – med 200 års historia respektive, globala och nordiska marknadsledare och specialister – har en unik position för att möta denna utmaning, säger Jacob Faergemand från Bureau Veritas.

Organisationerna valde att samverka på grund av en delad vision och gemensamma värderingar om kvalitet och service, oöverträffad historia av långsiktiga kundrelationer, globala och lokala tjänsteutbud samt fokus på regelverk och standarder och hur de kan omsättas för att hjälpa företag minimera risk, möta förändring och öka konkurrenskraften.

- Detta samarbete kommer göra det möjligt för kunderna över hela livsmedelskedjan att utnyttja hela utbudet av certifierings- och revisionstjänster och maximera fördelarna med den snabba förändringstakten inom livsmedelsdistribution, export och e-handel. Denna plattform kommer också att göra det möjligt för det snabbt växande antalet lokala producenter att ansluta till en global marknad, säger Anna Broekman från HS Certifiering.

Vi kommer att fortsätta informera om den nya utvecklingen under hösten. Vi kommer att synas på International Nordic Food Conference i Köpenhamn den 7 november, Åre Sustainability Summit 2017 den 22 september och i höstens kundvårdsprogram. Vi ser mycket fram emot att möta kunder och marknad och demonstrera hur det nya samarbetet kan fungera i verksamheterna och säkerställa att de är ”rustade för framtiden".

Kontakt för mer information

Jacob Faergemand, Vd Bureau Veritas Nordic
Email: jacob.faergemand@dk.bureauveritas.com
Telefon: +46 77 311 122

Anna Broekman, Vd HS Certifiering AB
Email: anna.broekman@hscertifiering.se
Telefon: +46 76 119 52 03

Om Bureau Veritas

Bureau Veritas är ett ackrediterat certifieringsföretag som erbjuder certifiering mot de flesta av de idag förekommande standarderna i världen. Med 80 000 kunder i fler än 100 länder och fler än 100 000 utfärdade certifikat är Bureau Veritas världens ledande certifieringsorgan.

Om HS Certifiering AB

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag inom lantbruk, förädling, restaurang och handel. Företaget är en ledande leverantör av ekologisk och KRAV-certifiering. Företaget har över 2000 kunder och lokala kontor över hela Sverige. Företaget ägs av svenska Hushållningssällskapet.