Banverket

Nordens största järnvägsentreprenör miljöcertifierad

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 10:03 CEST

Banverket Produktion med verksamhet över hela landet och cirka 3000 anställda har nu blivit certifierade enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

Banverket Produktion är en konkurrensutsatt resultatenhet inom myndigheten Banverket. Ett målmedvetet miljöarbete har nu gett resultat.

– Miljöcertifieringen kommer att stärka vår konkurrensförmåga, säger Claes Sandgren som är chef för Banverket Produktion.
– Våra kunder ställer krav på miljöledningssystem och den som är ISO 14001-certifierad ökar sina möjligheter att ta hem affärer. För kunderna blir det enklare att välja Banverket Produktion. För resenärer och godstransportörer innebär certifikatet att järnvägen stärker sin ställning som det mest miljöanpassade transportsättet.

För Banverket Produktion har arbetet med miljöcertifiering resulterat i flera tydliga miljöförbättrande åtgärder. Miljöstationer och tankanläggningar över hela landet har rustats upp och all personal har fått utbildning i miljöfrågor.

– Nu går vi vidare. Vi utvecklar våra erbjudanden till kunderna. Ett par exempel är en ökad användning av ellok vid transporter och en metod för smörjningsfria växlar, en åtgärd som samtidigt bidrar till ökad punktlighet, säger Claes Sandgren.

Presskonferens
Utdelning av certifikatet äger rum på järnvägsmässan
Nordic Rail i Jönköping den 8 oktober klockan 15.00 i Banverket Produktions monter. I samband med utdelningen håller vi en pressinformation där representanter för Banverket Produktions ledning deltar.

Kontakta:
Claes Sandgren
Chef
Banverket Produktion
0243 - 44 62 01
070 - 594 03 10

Florence Berg
Miljösamordnare
0243 - 44 62 08
070 - 724 62 08

Conny Jonsson
Informationschef
0243 - 44 62 04
0783 - 88 65 62 04

Information om Banverket:
www.banverket.se