Nordens välfärdscenter

Nordens Välfärdscenter deltog i internationell konferens om ungas utanförskap

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2015 11:26 CEST

Under den internationella konferensen ”Journal of Youth Studies Conference 2015” i Köpenhamn mellan 30 mars–1 april möttes ca 400 ungdomsforskare från hela världen för att diskutera hur ungdomars levnadsvillkor ser ut idag. Två projektledare från Nordens Välfärdscenter fanns på plats för att bidra med inlägg om Nordens unga och vilka risker och utmaningar de står inför.

Artikeln ”Young People at Risk – The situation in the Nordic Region” presenterades i samarbete med nätverket Ungdom i Risiko som forskar inom området för ungdomar som lever i utsatta positioner. Författarna bakom artikeln är Christer Hyggen, forskare på Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) och forskningskoordinator på Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden, Jenny Tägtström, projektledare för Kunskapsbanken samt Terje Olsen från norska Nordlandsforskning.

Under seminariet gjorde även Sara Hultqvist och Iben Nørup en presentation av sin gemensamma artikel, en komparativ analys av socialförsäkringssystemen i Sverige och Danmark med fokus på unga som får aktivitetsersättning, som de har skrivit i uppdrag av Lidija Kolouh-Söderlund till projektet Unga in i Norden. Lidija berättar att ett stort antal besökare var intresserade av att se hur regelverken i länderna påverkar livet för de unga i den situationen och vad utkomsten blir i verkligheten.

- När det blir sådana här stora internationella samlingar tycker jag att den stora fördelen är att kunna analysera nordiska förhållanden i ett större sammanhang och jämföra situationen för unga människor med nya linser, säger Lidija.

Betydelsefull forskning om känslan av utanförskap

Forskare från bland annat England tog upp betydelsen av skolanknytning för unga; något som inte diskuterats så mycket i Sverige, berättar Lidija. Känslan av utanförskap hos unga var något som lyftes fram där forskningen fokuserade på vilka faktorer som är viktiga för att unga ska må bra. Att känna samhörighet inom skolkulturen visade sig ha stor påverkan, där unga spenderar så stor del av sin uppväxttid.

- Vi förväntar oss att en ung människa i Norden mer eller mindre ska gå tretton år i skolan. De tretton åren är viktiga individsliv, tillägger Lidija.

Konferensen uppskattades av besökarna som fick ta del av och diskutera de senaste forskningsresultaten. Detta ger forskarna en värdefull arena att knyta nya kontakter på inför framtida samarbeten och genom det skapa ny kunskap om ungas utanförskap.

Foto: Tomas Lopata/norden.org

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.