BlaikenVind

Nordex levererar turbiner till BlaikenVind

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2011 10:43 CEST

Byggandet av vindkraftparken på Blaiken i Västerbottens inland fortsätter i rask takt. Nu är det klart att Nordex levererar de första 60 turbinerna till vindkraftsprojektet BlaikenVind, som är ett samarbete mellan Fortum och Skellefteå Kraft. Det här är en av många investeringar som genomförs inom ramen för miljardprojektet på gränsen mellan fjällkommunerna Sorsele och Storuman där slutsumman beräknas nå 3,8 miljarder.

– Leverans och installation av de första 60 turbinerna kommer att pågå under två år. Just nu har vi kommit en bra bit på väg med byggande av infrastruktur kring vindkraftsparken, och inom ungefär tre veckor börjar vi bygga fundamenten som Nordex sedan ska montera turbinerna på, säger Thomas Mannelqvist, projektledare för turbiner på BlaikenVind.

Sedan tidigare har ägarna bakom BlaikenVind ett ramavtal med Nordex som ger möjlighet till leveranser av upp till 100 vindkraftverk till projektet i Blaiken. Nordex har dessutom en leverans av 18 vindkraftsturbiner till Skellefteå Krafts projekt i Storliden och Jokkmokksliden i Malå Kommun.

– Det finns flera fördelar med att jobba vidare med utrustning som vi är bekanta med sedan tidigare. Beställningarna av turbiner till Malå föregicks av en mycket lång urvalsprocess och mot den bakgrunden känner vi oss trygga med Nordex som leverantör, berättar Thomas Mannelqvist.

Vindkraftsturbinerna som levereras till BlaikenVind har en effekt på totalt 150 MW och kommer att vara anpassade till kallt klimat. Bland annat gäller det avisningssystem för rotorbladen, som minimerar risk för driftstopp under vintertid. Fullt utbyggd kommer vindkraftparken i Blaiken att producera cirka 700 GWh årligen, vilket motsvarar elanvändningen hos 150 000 lägenheter.

Nordex är en av de ledande tillverkarna av vindkraftverk och är representerat på de flesta marknaderna. Företaget har sitt huvudkontor i Hamburg och sysselsätter ca 2 200 anställda.

BlaikenVind AB är ett bolag som samägs av Skellefteå Kraft och Fortum. Bolaget har i uppdrag att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet, vid Storuman, i norra Sverige. Fullt utbyggd, 2015, kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör Blaikenområdet till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på cirka 700 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter.  Den planerade investeringen uppgår till 3,8 miljarder SEK varav Skellefteå Krafts andel är 60% och  Fortums andel är 40 %.