Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

NordForsk deler ut 100 millioner NOK

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:01 CET

NordForsk deler ut mer enn 100 millioner NOK i nordiske forskningsstipender over de neste tre årene. Alle akademiske felt kan søke om støtte til ulike nettverk, forskerkurs, kursstipend, veilederkurs og såkornmidler.

- Små forskningsmiljøer, selv om de er sterke hver for seg, har behov for å vekselvirke, samarbeide og lære av hverandre slik vi gjør i vårt NordForsk-nettverk. Den nordiske dimensjonen gjør at vi til sammen spenner over et stort forskningsfelt. Samtidig som miljøet er lite og oversiktlig nok til at atmosfæren er uformell og fruktbar, sier Susanne Viefers, førsteamanuensis i teoretisk fysikk ved Universitetet i Oslo.

Målsetningen med NordForsks støtteordninger er å styrke utveksling av ideer, kompetanse, mobilitet og den nordiske regionen som ett felles område for forskning og utdanning. Slikt samarbeid utgjør et viktig bidrag til å befeste og utvikle Nordens rolle som en av de mest dynamiske regionene i verden for forskning og innovasjon.

NordForsk er et selvstendig organ under Nordisk Ministerråd for utdanning og forskning og har ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. I tillegg har NordForsk ansvar for samarbeid og koordinering med Nordisk InnovationsCenter, NICe. De nasjonale forskningsrådene, andre organ som finansierer forskning, og universitetene er sentrale aktører i NordForsk.