Sectra AB

Nordic Battlegroup skyddar kommunikation med produkter från Sectra

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:06 CET

FMV (Försvarets Materielverk) har beställt krypteringsutrustning för säker
radiokommunikation från Sectra. Utrustningen är i första hand avsedd att
användas inom Nordic Battlegroup. Ordervärdet uppgår till 11 miljoner kronor.

Krypteringsutrustningen gör att radiokommunikationen mellan fordon och trupper
ute i fält blir avlyssningssäker.

- EUs gemensamma insatsstyrkor är ett exempel på hur samarbeten över
nationsgränserna ökar. Beställningen från FMV visar hur våra produkter passar in
för skydd av kommunikation i dessa sammanhang och att vi kan bidra med ökad
säkerhet för de trupper som befinner sig i konfliktområden, säger Jan-Olof
Brüer, VD och koncernchef på Sectra.

Nordic Battlegroup - ett samarbete över nationsgränser
Sverige har åtagit sig ett sammanhållande ansvar för Nordic Battlegroup, en av
de snabbinsatsstyrkor som nu sätts upp av EU-länderna. Från den första januari
2008 och sex månader framåt ska Sverige leda denna snabbinsatsstyrka. Nordic
Battlegroup omfattar cirka 2500 soldater som ska kunna sättas in för
krishanteringsoperationer inom en radie av 600 mil från Bryssel.


Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal och
datakommunikation. Kunderna är försvar och myndigheter i Europa och inom NATO
med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom
kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design
och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras säkerhetsprodukter används
av kunder i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland,
Tjeckien och Österrike samt av EUs och NATOs centralorganisationer.

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av
högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och
avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och
säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret
ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings
universitet. Omsättningen uppgick helåret 2005/2006 till 564 Mkr. Sectra är
noterat på Stockholmsbörsen sedan 1999. För mer information besök vår hemsida
http://www.sectra.se.