Hytorc Power Systems AB

Nordic Bolting Alliance, NBA – Nytt dreamteam

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 07:59 CEST

Vi har därför gått samman under det gemensamma namnet ”Nordic Bolting Alliance”, NBA, och kommer att verka som ett tekniskt forum för att erbjuda industrin en unik totallösning av teknisk rådgivning samt produkter inom flänsar, monteringsverktyg, skruv och smörjmedel. Företagen har lång branscherfarenhet och betonar att de är specialister inom sina respektive områden.

-Det är ju knappast trovärdigt att gå ut och säga att vi är proffs på allt säger Thomas Ottosson Key Account Manager på Arvid Nilsson. Tillsammans har vi däremot en kompetens som är svårslagen och ur ett kundperspektiv avlastar vi kunden genom att vi är uppdaterade om både varandras och marknadens produkter. Vi har möjlighet att se orsaken till ett problem hos kundens applikation på ett annat sätt istället för att bara konstatera att det inte är våra enskilda produkter som felar och hänvisa kunden till att behöva gå till en tredje part, eller till och med fjärde part.

Det är en vinst för kunden som slipper onödigt service och underhållsarbete, merarbete i form rapportering och inte minst produktionsstörningar- eller bortfall. Det är inte billigt att släcka ner en anläggning för ett läckage eller ha ett vindkraftverk som inte fungerar när det blåser.

-Vi har sett att enorma pengar läggs på service och underhållsarbeten som man i många fall kunnat undvika om man bara sett hela bilden. I vissa fall kan det vara så att det är helt olika avdelningar på ett företag som ansvarar för inköp av smörjmedel och skruv, ofta går det under förbrukning, och en annan avdelning ansvarar för åtdragningsverktygen, då är det inte så lätt att se hela bilden. Vi erbjuder våra kunder ett helhetskoncept. Ur hälsa, miljö och säkerhetsperspektiv är det revolutionerande säger Elisabeth Matzén vd på Hytorc.

GA Lindberg har sedan drygt 60 år varit leverantör till svensk industri och har ett flertal produkter framtagna exklusivt för smörjning av gängade förband. Förutom toppklassiga produkter har vi också lång erfarenhet och kompetens. Vi har också tillgång till utvecklingslaboratorium med flera typer av testmaskiner. GA Lindberg Chemtech är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. www.galindberg.se

Arvid Nilsson koncernen erbjuder ett av Europas mest heltäckande sortiment av fästelement. Våra kunder återfinns inom de flesta segment, tillverkningsindustri, vindkraft, offshore, processindustri etc. Vi har varit leverantör till svensk industri sedan år 1891, för mycket höga krav har vi Dokka Fasteners A/S, vår egen toppmoderna fabrik. Vi har en egen kvalitetsavdelning som kontrollerar produkt kvalitén från stålgruvan till färdig bult och deltar aktivt i ISO, CEN och SIS för standardisering av fästelement. www.arvidnilsson.com

Hytorc är världens äldsta och största tillverkare av hydrauliska momentdragnings- och skruvsträckningsverktyg. Styrkan ligger i personalens erfarenhet och kompetens, samt i vår kvalitet som helleverantör av hydrauliska momentdragnings- och skruvsträckningsverktyg för bland annat vindkraftsprojekt, oljeindustrin, petrokemiskindustri med mera. Vår erfarna personal har ett huvudmål: pålitliga resultat som minskar alla risker och osäkerheter. www.hytorc.se

Vector International AS har i över 20 år levererat SPO Kompaktflänsar till åtskilliga kunder inom olja, gas och petrokemisk industri. Genom alla år har det aldrig registrerats ett enda läckage under drift. Vi har en teknisk avdelning med hög kompetens och ett supportteam som är redo 24 timmar om dygnet. Vårt supportteam kan hjälpa till med allt från utbildning till remaskinering på plats. SPO Kompaktflänsar är typgodkända av Det Norske Veritas och samma instans har också godkänt våra beräkningsmetoder. www.group-vector.com

Nordic Bolting Alliance

– En vidareutveckling av Flangetech

Samarbetet syftar som tidigare till att utöka kompetensen och kunskapen i branschen om gällande åtdragningsmetoder och applikationers påverkan vid användandet av olika smörjmedel, skruv och flänsar. Vi har därför gått samman under det gemensamma namnet Nordic Bolting Alliance, och passar samtidigt på att starta nya förgreningar inom konceptet.

Vi kommer fortsätta verka som ett tekniskt forum för att erbjuda industrin en unik totallösning av teknisk rådgivning samt produkter inom flänsar, monteringsverktyg, skruv och smörjmedel som tidigare inom Flangetech. Vi har alla lång branscherfarenhet och är specialister inom våra respektive områden.

Nordic Bolting Alliance har tre förgreningar, Industry som bl.a. fokuserar mot verkstads, gruv- och tillverkningsindustrin, Energy som bl.a. fokuserar mot vind, vatten- och kärnkraftsindustrin och Flangetech som fortsätter fokusera mot process, petrokemi- och raffenaderiindustrin. www.nordicboltingalliance.se