Nordic Camping & Resort AB

Nordic Camping: NCS Nordic Camping & Sports AB tecknar avtal om likviditetsgaranti

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 13:14 CEST

(AktieTorget: CAMP)

NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) har tecknat avtal med Aktieinvest FK AB om likviditetsgaranti. Från och med måndagen den 11 oktober kommer handeln i NCS aktie underlättas genom denna garanti.

Styrelsen i Nordic Camping arbetar kontinuerligt med aktieägarfrågor. Som del av detta arbete har avtal tecknats om likviditetsgaranti. Garantin förbättrar möjligheten för investerare att köpa och sälja aktier i Nordic Camping genom att Aktieinvest FK AB löpande garanterar att det finns köp- och säljorder i marknaden.


Kort om Nordic Camping & Sports AB

Nordic Camping & Sports affärsidé är att bygga en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Bolaget har idag 8 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Dessutom har Nordic Camping & Sports samarbeten med ytterligare 3 anläggningar i attraktiva lägen. Bolaget har varit noterat på Aktietorget sedan 2006.

Mer information kan hittas på www.nordiccamping.se

För ytterligare information kontakta:

Tom Sibirzeff

VD Nordic Camping

+46 (0)8 782 90 05
tom@nordiccamping.se