Cleantech Scandinavia

Nordic Cleantech Open: 25 framtida Nordiska cleantech stjärnor utvalda!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 07:00 CET

Lund, 03 februari 2011

Pressmeddelande

Nordic Cleantech Open: 25 framtida Nordiska cleantech stjärnor utvalda!

Nordic Cleantech Open avslöjar idag vilka som utsetts som de 25 finalisterna i den första Nordiska miljötekniktävlingen. Finalisterna har ett antal saker gemensamt:

- De vänder sig till stora internationella marknader,

- De grundades relativt nyligen (majoriteten för mindre än två år sedan) och

- De har potential att göra verklig skillnad för miljön.

Topp 25 har valts ut av en jury bestående av 32 mycket erfarna investerare, industrifolk och andra med stor kunskap inom området (se http://www.nordiccleantechopen.com/jury/ för hela listan). Juryn har instruerats att utvärdera affärspotentialen hos företagen baserat på tre kriterier; innovationen, marknadsmöjligheterna och teamet.

Finalisterna representerar en mycket stor bredd då det gäller industrier och teknologier. Artificiell intelligens, robotar, nanoteknik, och bytesservice för begagnat är sida vid sida med etablerade cleantech sektorer som belysning, vind-, våg- och solkraft.

Jurymedlemmen Michael Lauridsen kommenterar:

"Jag har gjort investeringar inom detta område under ett antal år och jag var överraskad över kvalitén I de inkommande ansökningarna. Potentialen för många av dessa nystartade bolag är helt klart mycket stor. Det var också uppmuntrande att se lovande idéer från ett så brett spektrum av Cleantech segment”

Michael Stuer Lauridsen är partner på BankInvest New Energy Solutions. Han har över 25 års erfarenhet från Schneider Electric, Siemens och ABB.

Finalisterna kommer nu att samlas över en helg på Trolleholms slott där de förutom det nordiska kontaktskapandet kommer att träffa och arbeta med inbjudna investerare och industrirepresentanter. Efter detta står evenemang I London och ett finalevenemang I Köpenhamn på tur för finalisterna.

Vi är mycket stolta over att presentera - de 25 bästa, nystartade, Nordiska Cleantech företagen:

AkkuSer, Finland

AkkuSer återvinner batterier som ingen annan. Företaget har tagit fram en ny teknik som både ökar säkerheten i hanteringen och förbättrar återvinningsgraden betydligt. Värdefulla metaller som nickel, kobolt och järn kan återvinnas och säljas.

Applied Nano Surfaces, Sverige

Applied Nano Surfaces erbjuder en beläggning med mycket låg friktion. Tekniken ger anmärkningsvärt bättre prestanda och minskar energiförlusterna i t.ex. förbränningsmotorer, lager och kompressorer.

BT Wood, Finland

BT Wood har utvecklat miljövänliga impregneringsmedel för trävirke. Dessa produkter har potential att revolutionera hela träimpregneringsindustrin i vilken marknadsledarna fortfarande förlitar sig på skadliga giftbaserade medel.

Cortus, Sverige

Cortus har utvecklat en förgasarteknik avsedd att förse processindustri med grön energi. Tekniken erbjuder flexibilitet i valet av biobränsle, inga fossila CO2 utsläpp och ren syntesgas i en integrerad process.

Ecospark, Sverige

Ecospark har en teknik som kan förändra all belysning. Ecosparks LEDs är mer energieffektiva än dagens, de ger ett utmärkt ljusspektrum och kan tillverkas till ett pris som är 8 till 10 gånger lägre än existerande LED tillverkningskostnader

Enevo, Finland

Enevo utvecklar en konsumentvänlig energihanteringsservice. Målet är att nå en massmarknad med denna lättbegripliga, prisvärda och kompletta energihanteringsservice som uppgraderar dagens hem till nästa generation då det gäller energieffektivitet, bekvämlighet och säkerhet.

EnSol, Norge

EnSol utvecklar en unik solcellsteknik. Denna teknologi utnyttjar den fenomenala optiska upptagningsförmågan hos metalliska nanopartiklar. Tillverkningsprocessen kommer att möjliggöra stora kvantiteter och låga kostnader.

GridManager, Danmark

Gridmanager är en paketlösning för energieffektivitet. Den möjliggör individuella beslut, online övervakning och automatisk kontroll av din elektricitetsanvändning. Genom en webportal kan elanvändningsprofilen enkelt kontrolleras och analyseras.

Inno Wind, Norge

Innowind erbjuder en förändring av hur man tar tillvara på vindkraften. Produkten är en innovativ rotorkonstruktion som utnyttjar både horisontell och vertikal kinetisk energi. Konceptet minskar diametern för ett vindkraftverk till en tredjedel, utan att förändra energiproduktionen.

JustCommonSense, Sverige

JustCommonSense har tagit fram en unik teknik för organisk, mekanisk, ogräsbekämpning. Det är i grunden en ogräsklippare som kammar igenom grödorna och klipper av ogräset medan nyttoväxterna inte skadas.

MHG Systems, Finland

MHG´s affärside är en tjänst för global bioenergi och biomassa övervakning. Via ett försöksprojekt i Ghana kommer systemet att utvecklas till en Afrikansk bioenergiplattform och ett internationellt certifierings verktyg för biomassa.

Mzymes, Finland

Mzymes erbjuder hållbara metoder för biologisk sanering av förorenad mark. Den innovativa tekniken baseras på att använda svampar i saneringsarbetet. Metoden kan bryta ner besvärliga föroreningar snabbare och mer effektivt än kompostering.

Netcycler, Finland

Netcycler är en online bytestjänst för secondhandvaror. Netcycler lanserades i Finland 2010 och håller för närvarande på att lanseras i Tyskland. Det finns redan nu över 18 000 användare av Netcycler och antalet växer exponentiellt. Netcycler gör det enkelt, kul och socialt att byta grejor.

Oricane, Sverige

Internet använder idag mer än 5% av all el som produceras i världen. Genom att erbjuda snabbare, enklare och billigare programlösningar minimerar Oricane Internets energianvändning. Elkonsumtionen kan reduceras med över 95%.

Pontoon Power, Norge

Pontoon Power har ett koncept för en relativt storskalig produktion av elektricitet från vågor. Det är en flytande vågkraftstation som lämpar sig väl för öppet hav. Tekniken kan vara lika lönsam som energi från vindkraft.

REHACT, Sverige

Rehact har utvecklat en ny typ av ventilation- och värmeväxlarenhet för användning i byggnader. Produkten utnyttjar synergier och höjer därmed återanvändningsgraden av energi. Tekniken kan också ge bättre resursutnyttjande för lokala energikällor som t.ex. solkraft.

ReMake Electric, Island

ReMake Electric har utvecklat ett energihanteringssystem som ger konsumenten detaljerad information vilken underlättar energibesparingar, ökar säkerheten och möjliggör övervakning via textmeddelande eller e-post.

Scandinavian Energy Efficiency Co, SEEC, Sverige

SEEC erbjuder smart geotermisk energilagring. Sommarvärme lagras i jorden för att utnyttjas på vintern. Vinterkyla lagras i jorden för att användas på sommaren. Kostnader och energiförbrukning reduceras dramatiskt genom att energin lagras istället för produceras.

Seaweed Energy Solutions, Norge

SES innovation är en duk-liknande struktur som helt enkelt efterliknar ett väldigt stort algblad på vilket alger kan odlas. Denna storskaliga produktion och framställning av biodisel och bioetanol från algbiomassa är företagets huvudsakliga fokus.

Sorbwater Technology, Norge

Sorbwater har utvecklat Sorbfloc, ett mycket specialiserat flockningsmedel för att avlägsna partiklar från avloppsvatten. Sorbfloc är algbaserat, helt miljövänligt och mycket effektivt för att rena t.ex. spillvatten från oljeriggar.

Sorubin, Sverige

Sorubin inriktar sig på syresättning av vatten via en ny, energibesparande teknik. Teknikens huvudsakliga fördel är den stora energibesparingen. Energikostnaderna för syresättning av vatten kan sänkas med upp till 90% genom att använda Sorubins teknik.

Svenska Aerogel, Sweden

Svenska Aerogel erbjuder det fantastiska materialet aerogel som kan användas i filtrering eller isolering. Tillverkningsprocessen är betydligt billigare än existerande metoder. Produkterna är fullt återvinningsbara och miljövänliga.

Vigor Wave Energy, Sverige

Vigors vågenergiomvandlare är en stor slang som flyter på vattnet. Vatten och luft släpps in i ena änden av slangen och ”surfar” sedan inuti den. Detta vatten skapar ett högt tryck som leds genom en turbin och omvandlas till elektricitet i slangens andra ända.

WindFlip, Norge

WindFlip är en specialiserad pråm för transport och installation av flytande vindkraftverk. Pråmen kan användas på grunda vatten vilket öppnar stora marknader över hela världen för flytande offshore vind. WindFlip möjliggör flytande vind.

ZenRobotics, Finland

ZenRobotics tillverkar ett robotiserat avfallssorteringssystem. Systemet använder artificiell intelligens och industrirobotar för att separera råvaror. Genom att använda anläggningen kan blandat byggavfall förvandlas till användbara produkter som kan säljas med vinst.


Om Nordic Cleantech Open:

Nordic Cleantech Open är en företagstävling som syftar till att identifiera, uppgradera och visa upp de 25 bästa nystartade miljöteknikföretagen i de nordiska länderna varje år.

Identifiera: Genom att arbeta aktivt med ekosystemet av innovation för att hitta nystartade miljöteknikföretag och inspirera framtida entreprenörer angående möjligheterna på marknaden för cleantechlösningar.

Uppgradera: En kompetent jury väljer ut de 25 bästa deltagarna basera på deras tillväxtpotential. Dessa 25 kommer att genomgå ett program med aktiviteter som kommer att hjälpa dem att bygga en solid affärside, inklusive ett Nordiskt weekend-läger, där vi aktiverar ett nätverk av personer inom riskkapital och industri.

Visa upp: Vid den Nordiska finalen i Köpenhamn samlas ledande investerare, experter och industrifolk som är involverade i cleantechområdet och väljer den slutliga vinnaren. Nordic Cleantech Open väljer också de Nordiska finalister som får delta i den internationellt erkända Cleantech Open i Kalifornien, där lag från hela världen deltar.

För mer information se: www.nordiccleantechopen.com eller kontakta:

Alexander Lidgren

0736 - 60 10 07

bigge@nordiccleantechopen.com

www.nordiccleantechopen.com

Cleantech Scandinavia is a membership network of investors and affiliated cleantech professionals designed to provide cleantech knowledge, contacts and investment opportunities; be a coordinating voice to promote the Nordic cleantech sector, and drive cleantech innovation and growth in the Nordic countries. Cleantech Scandinavia offers its members a series of networking and pitching events, business intelligence research and reports including Nordic cleantech deal flow statistics, and holds a database of investment opportunities in the region.

www.cleantechscandinavia.com