NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Nordic Council of Shopping Centers lanserar ”Årets Köpcentrum” i Sverige 2017 i ny form

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2017 13:12 CEST

Årets Köpcentrum 2017 lanseras nu av Nordic Council of Shopping Centers i en förnyad form där fler har möjlighet att tävla.

Tävlingen har funnits i Sverige sedan 2007 och vinnaren av Årets Köpcentrum är nominerad till tävlingen Årets Köpcentrum i Norden 2018. Årets nordiska tävling vanns av Forum i Helsingfors och prisutdelningen skedde på NCSCs årliga gala som hölls på Scandic Continental i Stockholm i maj. Årets svenska tävling kommer att avgöras på Sweden Urban Arena i Stockholm den 23 oktober.

Syftet med förändringen i den svenska tävlingen har varit att hitta ett sätt att få fler köpcentrum engagerade och att harmonisera tävlingen med International Council of Shoppingcenters (ICSC) tävling där många nordiska köpcentrum också tävlar. Både tävlingsregler, anmälningsförfarandet och bedömningskriterierna har utvecklats och uppdateras i det interna arbete som gjorts inom NCSC.

- Genom dessa förändringar har vi lagt en bra grund för att fler köpcentrum skall kunna delta i tävlingen och att flera goda exempel kan premieras, säger Fredrik Kolterjahn, Ordförande i NCSC

Tävlingen genomförs i tre klasser med uppdelning i "Established Centres", "New Developments” och "Refurbished and/ or Extended Centres", dessutom införs det två storleksklasser, över och under 25 000 kvm/GLA. Årets Köpcentrum i Sverige utses bland vinnarna i de olika kategorierna. Nytt är också att det införs ett CSR pris där medverkande i huvudtävlingen kan tävla. Syftet med CSR priset är att premiera samhällsnytta och samhällsengagemang vilket blivit en allt viktigare del av ett köpcentrums vardag.

Årets jury som kommer att bedöma tävlingsbidragen är mångårigt erfarna personer från olika delar av köpcentrumbranschen. Årets jury består av:

Charles Larsson, Retail eX, Juryns ordförande
Tobias Rönnberg, HUI
Malin Reynold, Lindex
Carl Strufve, Grosvenor
Sandra Greisman, THERHQ

-Vi i juryn ser fram mot årets tävling som är en milstolpe i utvecklingen av tävlingen i Sverige. Inte minst blir det möjligt att visa upp fler köpcentrums fina arbete i att utveckla bra handelsplatser i Sverige, säger Charles Larsson, ordförande i årets jury.


För mer information: www.ncscnordig.org

Kontakt
Marika Wærn, vd NCSC marika.waern@ncsc.se, 070-828 28 91

NCSC
info@ncscnordic.org, +46 8-611 11 42

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.