Nordic Edge

Nordic Edge är leverantör av certifierad programvara till BankID

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:39 CEST

- I dag används BankID e-legitimation i drygt 300 olika tjänster. Vi
ser stora möjligheter att med vår programvara ytterligare bredda
möjligheterna för företag och myndigheter att integrera sina tjänster
mot medborgare med BankID e-legitimation, säger Peter Laurén på
Nordic Edge.

- Vi välkomnar Nordic Edge som kommer att bli en viktig leverantör
när det gäller att möta det ökande intresset från företag och
myndigheter som vill komma igång med BankID e-legitimation, säger
Kenneth Tessem, COO Finansiell ID-Teknik BID AB.

BankID är en viktig infrastruktur i samhället, i dag använder drygt 2
miljoner människor e-legitimation i sin vardag och inom några år
kommer vi att vara 4 miljoner e-legitimationsanvändare, säger Kenneth
Tessem.


För ytterligare information kontakta:

Kenneth Tessem
08-411 81 50
COO, Finansiell ID-Teknik BID AB
070-230 68 78
kenneth.tessem@bankid.com

Peter Laurén
08-643 16 74
Nordic Edge AB
070-223 00 37
plauren@nordicedge.se

BankID är en e-legitimation som möjliggör att företag, banker,
organisationer och myndigheter kan tillhandahålla tjänster för
elektronisk underskrift, och kan identifiera privatpersoner på
Internet. En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller
ett vanligt ID-kort i det vanliga livet. BankID e-legitimation
utfärdas av de flesta stora svenska bankerna, som tillsammans har 5,6
miljoner Internetbankskunder. Dessa privatpersoner har möjlighet att
använda sin BankID e-legitimation för över 300 tjänster i dag.
Finansiell ID-Teknik BID AB äger och utvecklar BankID och ägs av de
svenska bankerna.

Nordic Edge är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför
plattformsoberoende produkter och tjänster för säker identitetshantering.
Erbjudandet inkluderar åtkomstkontroll, autentisering och användaradministration. På kundlistan finns Försäkringskassan, Ericsson, SAAB, SMHI, Stockholms stad, EniAgip (Italien) och Schweiziska Staten. Totalt administreras över tre miljoner identiteter med Nordic Edge produkter.