Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: FREE2MOVE HOLDING AB LISTAS PÅ NORDIC MTF

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:19 CET

Nordic Growth Market har beslutat lista Free2move Holding AB på Nordic Growth Markets nya lista Nordic MTF. Första handelsdag blir omkring den 12 mars 2007.
Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, har nu fått Finansinspektionens tillstånd att organisera handel i onoterade finansiella instrument. Nordic MTF (Multilateral Trading Facility) har strukturerats efter det kommande EU-direktivet för marknader i finansiella instrument ("MiFID") och är ett av många steg som Nordic Growth Market kommer att ta för att stärka konkurrensen i Norden inom börssegmentet och ytterligare ett steg i arbetet för Finansplats Stockholm.

Free2Move Holding AB utvecklar produkter inom området trådlös kortdistanskommunikation. Bolaget arbetar med två moderna tekniker: Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i volym medan RFID har börjat marknadslanseras under 2006. Vidare kan standardprodukterna kundanpassas på ett flexibelt sätt vilket skapar många applikationsmöjligheter.

Det är Nordic Growth Markets tidigare lista Nordic OTC som nu skrudas om för att möta marknadens krav på en trovärdig, effektiv och seriös lista för bolag som vill ha handel i aktien utan att börsnotera sig.

- Det är viktigt att skilja på börslistan NGM Equity och den inofficiella listan Nordic MTF, säger Ulf Cederin, VD på Nordic Growth Market. Investerare skall inte vilseledas att ta högre risk än de kanske tänkt sig.

Nordic MTF kännetecknas av:
- Bolagen på listan är inte börsnoterade och omfattas inte av de krav och regelverk som ställs på börsnoterade bolag. Till exempel behöver bolagen inte redovisa enligt IFRS. Detta gör att en listning på Nordic MTF är billigare och enklare för bolagen än en börsnotering.
- Prospekt behövs bara om bolaget gör en spridning till allmänheten.
- Nya bolag på Nordic MTF genomgår en förenklad granskning.
- Bolaget behöver ingen sponsor eller rådgivare för att finnas på Nordic MTF. I stället är det Nordic Growth Market som övervakar handeln och bolagens informationsgivning, vilket förhindrar att jävssituationer uppstår.
- Eftersom bolagen på Nordic MTF inte omfattas av samma regelverk som de börsnoterade bolagen innebär en investering i dessa bolag en högre risk än en investering i ett börsnoterat bolag. Det är dock lika enkelt att handla i bolagets aktier eftersom bolagen på Nordic MTF handlas i samma handelssystem som börsbolagen och samtliga medlemmar kan handla på listan.

Mer information om vilka krav som ställs på bolagen på Nordic MTF finns på www.nordicmtf.se.

Skapandet av en seriös handelsplats för onoterade aktier ska stärka allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och skapa utrymme för seriösa mindre bolag att resa kapital för fortsatt expansion.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Cederin,
VD Nordic Growth Market NGM AB
Telefon: 08-566 390 00, 070-495 41 95

Mats Wilhelmsson
Chef Marknadsövervakning och tf Noteringschef
Telefon: 08 566 390 11, 070-853 90 11

Om Nordic Growth Market:
Nordic Growth Market startade sin verksamhet 1999 och är en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. Nordic Growth Market är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris.