Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: NORDIC GROWTH MARKET SKÄRPER PROFILEN

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:48 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44167

- Nya logotyper kopplar ihop utseende med innehåll

För att möta konkurrensen på den nordiska marknaden har Nordic Growth Market spetsat sitt utbud. Nu ska det också synas. Nya logotyper som bland annat symboliserar en nordisk expansion har lanserats.

Nordic Growth Market är en fullvärdig börs speciellt anpassad för mindre och medelstora tillväxtbolag i Norden. I takt med att fler marknadsplatser lanseras så blir konkurrensen om bolag och investerare hårdare.

Nordic Growth Market har varit framgångsrik och bland annat brutit börsmonopolet i Sverige och fortsätter att utmana sina konkurrenter när det gäller service, utbud och pris. Nu har Nordic Growth Market vässat sitt utbud ytterligare. Det ska märkas.

- Det är viktigt att utseendet och innehållet hänger ihop, säger Ulf Cederin, VD på Nordic Growth Market. Vi har tagit fram en ny koncernlogotyp som vi är mycket nöjda med. Den är tydlig, kraftfull och den symboliserar vår tanke om en samlad nordisk marknad.

- Genom att ta fram en färgskala och att införa en ytterligare komposition av koncernlogotypens delar har de nya logotyperna fått en stark särprägel genom sin färg och nya form, samtidigt som de tydligt är en del av Nordic Growth Market, kommenterar Peter Kraméus, VD på Logdesign som tagit fram de nya logotyperna

Nordic Growth Market satsar vidare mot en nordisk expansion för att vara tillgängligt i hela Norden. Målet är att vara igång i Helsingfors och Oslo inom en nära framtid. Nordic Growth Market har skapat nya logotyper till två andra spetsprodukter. Den första är Nordic Derivates Exchange, derivatbörsen, som är en börs med tillstånd från Finansinspektionen. Som en följd av att den startade har avgifterna generellt sjunkit med minst 50 procent på warrant- och obligationsmarknaden och utbudet av produkter har ökat kraftigt.

Även nyhetsdistributören NG News och Natural Resources Index, NRX, har ny logotyp. Natural Resources Index är ett branschforum för investerare och bolag noterade på Nordic Growth Market med verksamheter inom olja, guld, mineraler och övrig gruvprospektering.

- Alla Nordic Growth Markets produkter har fått ett enhetligt utseende som återspeglar vår vision. Nu ser vi fram emot att erbjuda produkterna till en bred marknad, säger Ulf Cederin.

(För logotyper, se bifogad fil)

För mer information, kontakta:

Ulf Cederin, VD
Tel: +46 (8) 566 390 00
u.cederin@ngm.se

Fredrik Ljung, informationskontakt och bolagsansvarig
Tel: +46 (8) 566 390 07
Mob: +46 737 072 777
f.ljung@ngm.se


Om Nordic Growth Market:
Nordic Growth Market startade sin verksamhet 1999 och är en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. Nordic Growth Market är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris.

Eftersom Nordic Growth Market kontrollerar sitt handelssystem kan handelssystemet alltid anpassas efter marknadens snabba utveckling. I dagsläget finns över 40 bolag noterade på Nordic Growth Market med ett marknadsvärde som överstiger 11 miljarder kronor.