Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: NORSKA BOLAG ERBJUDS SNABB PARALLELLNOTERING I SVERIGE.

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:04 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44220

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: NORSKA BOLAG ERBJUDS SNABB PARALLELLNOTERING I SVERIGE.

- Nordic Growth Market förkortar noteringsprocessen och sänker kostnaden.


Stockholm, 20 november, 2006 - Nordic Growth Market, NGM-börsen, erbjuder nu bolag noterade på Oslo Börsen en förenklad noteringsprocess för parallellnotering i Sverige. Nordic Growth Market har utvärderat Oslo Börsens noteringskrav och godtar i princip bolagen för notering utan ytterligare processer. Nya EU-regler gör att samma prospekt kan användas i Oslo och i Sverige. Det spar tid och pengar för bolagen.


Ett bolag på Oslo Börs kan godkännas av Nordic Growth Market och inom en månad noteras i Stockholm. Det ökar synligheten och investerare i Sverige får upp ögonen för nya bolag.

- Både norska bolag och svenska investerare drar nytta av vårt erbjudande, säger Ulf Cederin, VD på Nordic Growth Market. När ett bolag fått sitt prospekt godkänt av Oslo Börs kan bolaget snabbt och enkelt noteras på Nordic Growth Market i Stockholm. Det ger investerare nya möjligheter och bolagen får tillgång till en ny kapitalmarknad.

Bolagen sparar tid och pengar eftersom inget nytt prospekt behövs för att noteras på den svenska marknaden. Svenska investerare har länge sneglat på norska bolag och det finns intresse i Norge att nå kapitalet på den svenska finansmarknaden. Med Nordic Growth Markets erbjudande kan parterna lättare mötas.

Tidigare parallellnoteringar i Oslo och i Stockholm har ofta varit framgångsrika. Bolaget PA Resources är ett exempel på en lyckad parallellnotering. PA Resources var noterat på Nordic Growth Market med ett marknadsvärde om SEK 50 miljoner. Efter att ha parallellnoterats på Oslo Börs tog utvecklingen fart. På fem år ökade marknadsvärdet till SEK 6 miljarder.

- Parallellnoteringen var mycket positiv för oss, säger Ulrik Jansson, VD på PA Resources. Vi ville få tillgång till nytt kapital och i dagsläget har vi fått 1,5 miljarder SEK i kapitaltillskott som självklart är till fördel för verksamheten.

Nordic Growth Market är en fullvärdig börs som är anpassad för mindre och medelstora tillväxtbolags behov och resurser.

- Nordic Growth Market kommer att vara tillgängligt i hela Norden, säger Ulf Cederin. I och med lanseringen på den norska marknaden tar vi ett första steg mot att integrera den nordiska finansmarknaden.


För mer information, kontakta:

Ulf Cederin, VD
Tel: +46 (8) 566 390 00
Mob: +46 704 954 195
u.cederin@ngm.se

Fredrik Ljung, bolagsansvarig och informationskontakt
Tel: +46 (8) 566 390 07
Mob: +46 737 072 777
f.ljung@ngm.se


Om Nordic Growth Market:
Nordic Growth Market startade sin verksamhet 1999 och är en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. Nordic Growth Market är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris. Eftersom Nordic Growth Market kontrollerar sitt handelssystem kan handelssystemet alltid anpassas efter marknadens snabba utveckling. I dagsläget finns över 40 bolag noterade på Nordic Growth Market med ett marknadsvärde som överstiger 11 miljarder kronor.