Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: WAYFINDER SYSTEMS AB NOTERAS PÅ NGM-BÖRSEN

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:07 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41482


Nordic Growth Market har beslutat att notera Wayfinder Systems AB på NGM-börsens lista NGM Equity. Första handelsdag blir den 21 oktober 2005.

Wayfinder Systems erbjuder innehållstjänster till mobilanvändare baserade på geografisk position. Bolaget utvecklar och saluför konsumentanpassade navigerings- och innehållstjänster genom mobiltelefonoperatörer, mobiltelefontillverkare, distributörer och Internet. Bolaget har nyligen genomfört en nyemission för att ytterligare stärka bolagets position på den europeiska marknaden samt för att fortsätta etableringen i Nordamerika och på andra marknader. Styrelseordförande är Bernhard Steiner och Verkställande direktör är Magnus Nilsson.


Noteringsprospekt finns tillgängligt på NGMs hemsida, www.ngm.se samt på bolagets hemsida, www.wayfinder.se från och med första handelsdag.


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Ljung, Noteringschef Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00 Magnus Nilsson, VD Wayfinder Systems AB Tel: 08-555 176 00

Nordic Growth Market NGM AB är en börs under Finansinspektionens tillsyn för handel i aktier, derivat och räntepapper. NGM erbjuder noterade företag och börsmedlemmar innovativa, kostnadseffektiva och lättadministrerade tjänster. NGM är vidare en av Sveriges ledande distributörer av finansiell information via affärsområdet NG News.