Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC HOLDING: MÅNADSUPPDATERING MARS 2006

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:21 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42609


Aktienotering
Nordic Holdings sponsoravtal med Michael Östlund & Co upphör fredagen den 24 mars 2006. Arbetet med bolagets notering framskrider under ledning av vår styrelseordförande, Carl Johan Törnell (073 246 8599). Ytterligare besked om detta kommer att lämnas inom kort.


Aktieutdelning
Utdelning av aktier i ett första bolag kommer att tillkännages den 4 april. Aktierna kommer att delas ut vederlagsfritt till Nordic Holding:s aktieägare. Det nya bolagets verksamhet är under igångsättande, och det är således för tidigt att åsätta bolaget något värde. Aktieutdelningen bör därför mer betraktas som en aktiespridning.

Bolagsförvärv
Nordic Holding förhandlar om sitt första egentliga företagsförvärv. Förvärvet kan finansieras genom ianspråktagande av Nordic Holdings kortfristiga medel. Styrelsen överväger dock att genomföra en mindre nyemission, understigande nio miljoner kronor. Emissionen avses i så fall att rikta sig till de som föranmäler sitt intresse att deltaga. Vidare kommer emissionen att tillfullo, utan kostnad, garanteras av Nordic Holdings huvudägare.

Skoklosterprojektet
Markarbeten är påbörjade och byggnationen i Skokloster kommer att starta så fort väder och vind tillåter. De första husen beräknas bli klara i maj. 3D visualiseringen kommer inom kort. Projektet beräknas åtminstone uppfylla de ekonomiska prognoserna.

Bolagets ekonomiska ställning
Nordic Holding är idag i praktiken skuldfritt; soliditeten uppgår till nästan 100%. Bolagets kassalikvidtet (banktillgodohavanden etc) uppgår till strax under 4 miljoner kr, vartill kommer kortfristiga aktieinnehav. Bolaget (koncernen) har inga lån eller andra skuldförbindelser. Nordic Holding är inte heller involverat i några tvister, med undantag för att bolaget anser att tidigare års skattemässiga underskott skall uppgå till högre belopp än de som Skattemyndigheten godkänt.


Nordic Holding
Styrelsen
08-440 01 58
070-730 02 82/Lars Ågren