Nordic Medtest

Nordic Medtest blir medlem i Continua Health Alliance

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 13:19 CET

Nordic Medtest har godkänts som medlem i Continua Health Alliance - en global branschorganisation som verkar för att göra olika IT-system inom välfärdssektorn kompatibla med varandra.

Det finns idag ett stort antal standarder för hem- och konsumentprodukter, medicinteknisk utrustning och IT-system i vården. Continua Health Alliance har över 240 medlemmar globalt och verkar för att främja interoperabilitet - det vill säga att informationsöverföringen mellan systemen fungerar korrekt och säkert.

"Som medlemmar i Continua får vi ta del av de initiativ kring interoperabilitet som pågår på global nivå inom hem- och konsumentprodukter, vilket är viktigt för våra kunder” förklarar Peter Furster, verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

" Att vara med i Continua innebär att vi stärker vår roll på den nordiska marknaden och på sikt även globalt", konstaterar Göran Karlström, medicinskt ansvarig på Nordic Medtest och representant i flera internationella utvecklingsprojekt.

Digitala lösningar för välfärdsteknologi kommer att öka dramatiskt när allt fler saker blir uppkopplade, så kallat Internet of Things. Därför kommer globala standarder för informationsöverföring från sensorer på personer och i hemmen in till vård -och omsorgsverksamheter att bli allt viktigare. Danmark och Norge redan har tagit strategiska beslut att lösningar inom detta område ska baseras på ett ramverk av standarder som specificeras av Continua.

" Sverige kommer troligen gå samma väg och då öppnar sig stora möjligheter till samverkan och en marknad där många aktörer har möjlighet att bidra till innovativa och kostnadseffektiva lösningar i ett livskraftigt ekosystem", förklarar Göran Karlström.

"I denna utveckling kommer behoven av testning och kvalitetssäkring av de nya produkterna att öka och där kan Nordic Medtest som oberoende testpartner ha en viktig roll, primärt som testcenter men på sikt kanske även som certifieringscenter", avslutar Peter Furster.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer.

Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.