Nordic Medtest

Nordic Medtest blir medlem i IHE International

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 08:00 CET

Nordic Medtest har godkänts som medlemsorganisation i Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) International. IHE är ett växande globalt initiativ med idag över 135 medlemsorganisationer som tillsammans verkar för att främja interoperabilitet mellan medicinteknisk utrustning och IT-system i sjukvården.

"Som medlem i IHE International får vi möjlighet att lära och ta del av de arbeten som pågår på global nivå - och det är kunskaper och kontakter som kommer att stärka oss som nationellt kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av IT i sjukvården i Sverige", förklarar Peter Furster - verksamhetsansvarig på Nordic Medtest.

"Att vara med i IHE International innebär samtidigt att vi stärker vår roll som testcenter för IT i vården på den nordiska marknaden och på sikt även globalt", konstaterar Göran Karlström - medicinansvarig på Nordic Medtest och Landstinget i Värmlands representant i flera internationella utvecklingsprojekt.

Interoperabiliteten blir allt viktigare

Det finns idag ett stort antal standarder för såväl medicinteknisk utrustning som IT-system i vården. Men ju fler system som ska samverka, desto viktigare är det med interoperabilitet - det vill säga att informationsöverföringen mellan systemen fungerar korrekt och säkert.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) bildades 1998 av ett konsortium av experter inom radiologi och IT i USA. Idag har IHE mer än 135 medlemsorganisationer över hela världen som arbetar med interoperabilitet inom medicinteknik riktat mot sjukhussektorn. IHE tar fram profiler med urval av standardkrav - som bland kan härledas till flera standarder - som är viktiga för att saker och ting ska fungera adekvat i vårdmiljö.

IHE verkar till stor del genom att sammanföra leverantörer och användare av medicinteknisk utrustning och IT-system i vården i testmöten - så kallade "connectathon". Vid sådana tillfällen testas under öppen övervakning hur exempelvis röntgenutrustning och strålbehandlingsutrustning fungerar ihop - dels med varandra, dels med administrativa och patientjournalsystem.

Ett motsvarande initiativ inom välfärdsteknologi är Continua som verkar för att främja interoperabilitet mellan hem- och konsumentprodukter och IT-system i vård och omsorg.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.