Nordic Medtest

Nordic MedTest förstärks med Peter Furster som ny projektledare

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 14:20 CET

Nordic MedTest tar kommersiell fart snabbare än planerat vilket ställer krav på projektet att klara balansgången mellan affärsmässig drift och projektmålen. Därför förstärks projektorganisationen med Peter Furster (bilden) som ny projektledare på heltid från årsskiftet. 

"Nordic MedTest står inför en rad utmaningar - därför förstärker vi projektledningen med Peter Furster som initialt får uppdraget att ge projektet en organisatorisk struktur till sommaren 2014", säger landstingsdirektör Gunilla Andersson (Landstinget i Värmland). 

Gunilla Andersson blir ny ordförande i styrgruppen för Nordic MedTest-projektet efter sin företrädare Hans Karlsson som i sin nya roll på Sveriges Kommuner och Landsting blir SKL:s representant i styrgruppen.

Peter Furster har tidigare varit IT-chef på Landstinget i Värmland och under de senaste två åren arbetat med att affärstutveckla stora IT-organisationer genom konsultbolaget Netgain AB i Karlstad: "Det här är ett spännande uppdrag i ett intressant projekt som ligger rätt i tiden - då är det svårt att tacka nej", säger han.

"Krävs en projektledare på heltid"

Göran Karlström - som från början varit projektledare på deltid i Nordic MedTest - kvarstår i projektet som "ambassadör och omvärldsbevakare". 

"Nordic MedTest befinner sig i en mycket expansiv fas varför det krävs en projektledare på heltid - och eftersom jag har andra krävande uppdrag överlämnar jag ansvaret för Nordic MedTest med fullt förtroende till Peter Furster", säger Göran Karlström. 

Leif Carlson fortsätter som tidigare i Nordic MedTest med primärt fokus på de kommersiella testuppdragen. 

"Leif är en mycket viktig kugge i Nordic MedTests ledningsorganisation för att vi ska kunna leverera tester med hög kvalitet till våra kunder som är Ineras nationella tjänster, enskilda landsting och privata tjänsteleverantörer", förklarar Göran Karlström.

Var med och lade grunden till projektet

Peter Furster kommer närmast från rollen som COO på konsultföretaget Netgain AB i Karlstad - ett dotterbolag till Ninetech AB. Där har han under de senaste två åren arbetat med affärsutveckling för kunder inom både privat och offentlig sektor. 

Netgain har bland annat hjälpt Landstinget i Värmland att implementera sin affärsmodell för IT. Syftet är att möjliggöra förbättrad styrning och planering av IT-produktionen och på så vis öka verksamhetens nytta. 

Peter Furster var tidigare IT-chef på Landstinget i Värmland under fem år och var innan han slutade 2011 med och lade grunden till Nordic MedTest-projektet genom att medverka i projektansökan. 

"Vi på IT-avdelningen var vid den tidpunkten väl medvetna om problemen med att testa och kvalitetssäkra landstingets journalsystem Cosmic före driftsättning - därför såg vi en möjlighet att få hjälp med detta genom Nordic MedTest som oberoende speakingpartner", förklarar Peter Furster.

"Imponerande att projektet kommit så långt"

Sedan bytte han jobb och har sedan dess bara fått sporadisk information om Nordic MedTest. Därför blev det en mycket positiv överraskning för honom när han fick en uppdatering av läget för Nordic MedTest i samband med erbjudandet att bli projektledare. 

"Att ett utvecklingsprojekt kommit så här långt på så kort tid är imponerande", säger han och fortsätter: "Det visar att behovet av och därmed intresset för ett oberoende och öppet testcenter för vård-IT är stort - därför var det svårt att tacka nej när Gunilla Andersson frågade mig". 

Nordic MedTest startades 1 oktober 2012 som ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 

Då var målet att komma igång med kommersiell drift till 2015. Men redan nu är de första kommersiella testuppdragen genomförda och levererade - bland annat för Intygstjänsten som är ett av flera initiativ för nationella tjänster inom e-hälsa.

Meritlista som ger tyngd och förtroende

Peter Furster har en gedigen meritlista som ger Nordic MedTest extra tyngd och förtroende bland både vårdgivare och leverantörer av IT-system i vården. 

"Den unika styrkan med Nordic MedTest är kombinationen av verksamhetskunnandet genom Landstinget i Värmland, IT-kunnnandet genom IT-stiftelsen Compare och forskningsanknytningen genom Karlstads universitet", förklarar Peter Furster som nu kompletterar projektet med ytterligare en dimension - affärsutveckling.

"Vi må ha hur bra tjänster och erbjudanden som helst - men om de inte går att säljas är det inget värt", förklarar han och betonar att en stor utmaning är att få kunden att inse vikten och värdet av test - samt att det kostar och kräver tid. 

Peter Furster blev klar med sin examen i datavetenskap i Uppsala 1992 och har sedan dess haft en rad ledande befattningar i olika branscher - först på Forsmarks Kraftsgrupp AB och därefter som IT-chef på Uppsala Energi AB.

"Där lärde jag mig vikten av att testa stora, komplexa och verksamhetskritiska system före driftssättning", berättar Peter som bland annat var ansvarig för ett stort Y2K-projekt (som handlade om vad som skulle kunna hända med IT-systemen vid millennieskiftet). 

Efter millennieskiftet (som inte blev den IT-katastrof som en del förutspådde) började Peter Furster hos affärssystemleverantören IFS i Linköping som Product Director vid R&D-bolaget. 

"Detta gav mig stor erfarenhet avseende utveckling av stora, komplexa och verksamhetskritiska affärssystem – vilka för övrigt har mycket gemensamt med vårdinformationssystem", berättar han.

"Nationella tjänster effektiviserar vård-IT"

I december 2006 började Peter Furster som IT-chef på Landstinget i Värmland med ansvar för IT-avdelningen (med ett 80-tal medarbetare) och landstingets IT-miljö (med cirka 600 IT-system och omkring 7.000 arbetsstationer). 

"Ett tufft men spännande jobb där jag såg stora möjligheter att effektivisera IT-stödet i vården genom att införa nationella tjänster", berättar Peter som bland annat var projektledare i IFK2.

IFK2 var ett utredningsprojekt som drevs av Center för eHälsa i samverkan (CeHis) för gemensam hantering av de cirka 80 nationella kvalitetsregister som finns inom vården. Utredningen visade på möjligheter men även komplexiteten och omfattningen för denna typ av samordning. 

Här pekar Peter på en stor skillnad mellan exemplvis IFK2 från 2011 och Nordic MedTest idag: "Allt för många utvecklingsprojekt av den här typen blir bara en slutrapport som hamnar i en byrålåda. Därför är Nordic MedTest så spännande och annorlunda - här levereras redan kommersiella testtjänster innan projektet ens är avslutat".

"Affärsmässig IT ger resultat" 

Efter fem år som IT-chef på Landstinget i Värmland fick Peter Furster möjligheten "att fylla en lucka i sitt CV" - att som senior på Netgain få arbeta med affärsutveckling i större organisationer direkt mot en betalande slutkund. 

"Det har varit två mycket intressanta och lärorika år med utveckling av IT-organisationer inom både privat och offentlig verksamhet samt i en mängd olika branscher. Det man slås av är hur likartade utmaningarna för dessa organisationer är trots sina skillnader i uppdrag och styrformer", säger han. 

Och från årsskiftet är Peter Furster tillbaka på Landstinget i Värmland - nu som projektledare för Nordic MedTest med uppgift att vidareutveckla den verksamhet som redan är igång.