Compare Karlstad

Nordic MedTest presenterades på workshop i Oslo

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:08 CET

"Många intressanta kontakter och möjliga synergier", konstaterar Göran Karlström (Landstinget i Värmland), Ulf Lidberg (Compare) och Sven Wedemalm (Compare Testlab) efter att Nordic MedTest presenterats på en workshop om testbäddar för hälso- och sjukvård som hållits i Oslo.

Workshopen arrangerades av Oslo Medtech inom ramen för Swedish/Norwegian Cluster Cooperation - ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och eHälsa som finansieras av Innovasjon Norge och svenska Tillväxtverket och Vinnova.

Nordic MedTest var en av de testbäddar för hälso- och sjukvård i Sverige och Norge som presenterades på workshopen. Övriga testbäddar var The Innovation Center at Karolinska University Hospital (Stockholm), Sunnaas Hospital Health Facility (Oslo), Clinical Testbed, ClinTrials Skåne AB (Skåne), The Intervention Centre at Oslo University Hospital (Oslo) och Health Technology Centre (Halland).

I samband med workshopen - som hölls på Voksenåsens Konferenshotell i Oslo - gjordes studiebesök på Oslo Universitetssjukhus som har haft en testbädd i bruk sedan 1995.

IT-stiftelsen Compare Karlstad är ett av de kluster som ingår i Swedish/Norwegian Cluster Cooperation. Övriga kluster som ingår i samarbetsprogrammet är från Norge: Oslo Medtech, Arena Health and Innovation, Trondheim Helseklynge and ICT Grenland; och från Sverige: Compare Karlstad, Hälsans nya verktyg (Linköping), Medicon Village (Lund) och Region Halland.

Projektet drivs initialt under ett år med det huvudsakliga syftet att identifiera samarbetsområden och initiera aktiviteter som ”gör skillnad” för medlemsföretag i dessa kluster. Det övergripande målet är att utveckla Norden till en föregångare inom den medicintekniska industrin.

Compares bidrag i detta klustersamarbete är Compare Testlab och projektet Nordic MedTest som drivs i samarbete med Landstinget i Värmland och Karlstads universitet i syfte att bygga upp ett nationellt testcenter för vård-IT.