Compare Karlstad

Nordic MedTest presenteras på klusterlunch i Karlstad

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 08:02 CEST

Compare och The Paper Province inbjuder till klusterlunch fredag 6 september med landstingsdirektör Hans Karlsson (bilden) som ger en lägesrapport om Nordic MedTest - ett regionalt samverkansprojekt för att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT.

Compare och The Paper Province arrangerar sedan årsskiftet gemensamma klusterluncher enligt principerna: En fast tid – första fredagen i månaden kl 11:30-13:00; En fast plats – alltid samma lunchrestaurang (Elite Stadshotellet, Karlstad); Ett fast program – tydlig agenda med fokus på mingel och nätverkande. Klusterlunchen arrangeras av Compare och The Paper Province som står för program och inbjudna gästföreläsare. Deltagarna betalar själva sina luncher.

Nästa klusterlunch hålls fredag 6 september med landstingsdirektör Hans Karlsson som gästföreläsare. Efter fyra år som landstingsdirektör för Landstinget i Värmland börjar han den 1 februari 2014 som direktör och chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landstingting (SKL).

Hans Karlsson är projektägare och ordförande i styrgruppen för Nordic MedTest - en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Initiativet har nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården. Enligt tidsplanen för det treåriga projektet (som startade 1 oktober 2012) ska den kommersiella verksamheten komma igång någon gång under 2015. Men de första kommersiella tjänsterna och de första kunduppdragen är redan på gång: ”Betydligt snabbare än planerat vilket bekräftar att satsningen ligger helt rätt i tiden – och att allt fler i vård-Sverige inser vikten av denna nationella kraftsamling”, enligt Hans Karlsson.

Klusterlunch:
•   När: Fredag 6 september kl 11:30-13:00
•   Var: Elite Stadshotell Karlstad
•   Anmälan: Senast onsdag 4 september via denna länk >>
•   Lunchkostnad: 100 kr per person - betalas på plats

Program för klusterlunchen:
•   11.30. Lunchbuffé med mingel.
•   12.00. Aktuell information från Compare och The Paper Province.
•   12.10. Presentationsrunda bland deltagarna.
•   12.15. Kaffe och mingel.
•   12.30. Dagens gästföreläsare, därefter frågestund och diskussion.
•   13.00. Slut.

Klusterluncher 2013:
•   Fredag 1 februari: Lars Christensen om vad Norge och Oslo betyder för Värmland
•   Fredag 1 mars: Henrik Sköld om att undvika negativ publicitet i sociala medier
•   Fredag 5 april: Ulrika Obstfelder Pettersson om en bransch i förändring
•   Fredag 3 maj: Tobias Otterbring om sinnesmarknadsföring och beslutsfattande.
•   Måndag 10 juni: Göran Österman och Staffan Barrefors om affärsmöjligheter i Norge.
•   Fredag 6 september: Hans Karlsson om Nordic MedTest.
•   Fredag 4 oktober:
•   Fredag 1 november:
•   Fredag 6 december: