Compare Karlstad

Nordic MedTest presenteras på Vitalis

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 10:59 CET

"Nordic MedTest - ett nationellt testcenter för vårdinformationssystem" kommer att presenteras i en föreläsning på Vitalis som är den största nordiska mötesplatsen inom eHälsa som i år hålls 16-18 april i Göteborg. Nordic MedTest är ett av de projekt som kommer att presenteras inom ramen för temat "Testbäddar - hur kan vi använda dem" som hålls på onsdag (17 april) eftermiddag.

Vitalis är en utställning och konferens som erbjuder unika möjligheter att träffa  IT-beslutsfattarna inom hälsa, vård och omsorg i Sverige och övriga Norden. "Därför är det extra roligt att vår föreslagna föreläsning till Vitalis 2013 har blivit antagen som en del i konferensprogrammet", säger Göran Karlström (bilden) som är projektledare i Nordic MedTest.

Programmet för Vitalis-konferensen antas av ett programråd med experter inom eHälsa. Föreläsningen om Nordic MedTest kommer att hållas av Göran Karlström och beskriv på detta sätt i konferensprogrammet:

"Dagens vårdinformationssystem är idag komplexa med många integrationer och beroenden. Oberoende platser för test saknas. Nordic MedTest försöker upprätta ett oberoende nationellt testcenter för vårdinformationssystem av alla kategorier. Enskilda komponenter är som regel i sin grundkonfiguration väl testade av leverantörer, medan kundkonfigurationer och integrationer inte omfattas av dessa tester. I ett projekt 2012-2015 som fått stöd av Vinnova vill Landstinget i Värmland och Stiftelsen Compare Karlstad utveckla ett offentligt drivet oberoende nationellt testcenter för vårdinformationssystem av varierande komplexitet. Föreläsningen avser att presentera projektet och de metoder och vägar som valts för att nå målet".

Läs mer om Vitalis 2013 på www.vitalis.nu