Nordic Medtest

Nordic MedTest rustar för att klara nya utmaningar

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2014 13:00 CET

Bilden: Nordic MedTest har en stark styrgrupp med bred förankring.

Ny projektledare, ny ordförande i styrgruppen och nya medarbetare. Nordic MedTest förstärker projektorganisationen för att klara den stora utmaningen - att bygga upp verksamheten samtidigt som testtjänster ska levereras.

"Nordic MedTest har tagit kommersiell fart snabbare än planerat vilket ställer krav på projektet att klara balansgången mellan projektmålen och affärsmässig drift. Detta innebär att vi tydligare kommer att särskilja dessa två delar av verksamheten", förklarar Peter Furster.


Peter Furster


Leif Carlson


Ulf Lidberg


Göran Karlström

Peter Furster har tagit över som Chief Executive Officer (CEO) och projektledare för Nordic MedTest efter Göran Karlström som fortsätter i NMT-projektet på deltid som CMIO (Chief Medical Information Officer).

"Nordic MedTest befinner sig i en mycket expansiv fas varför det krävs en projektledare på heltid - och eftersom jag har andra krävande uppdrag överlämnar jag ansvaret för Nordic MedTest med fullt förtroende till Peter", säger Göran Karlström.

Leif Carlson fortsätter som tidigare med primärt fokus på de kommersiella testuppdragen. "Leif är en mycket viktig kugge i Nordic MedTests ledningsorganisation för att vi ska kunna leverera tester med hög kvalitet till våra kunder som är Ineras nationella tjänster, enskilda landsting och privata tjänsteleverantörer", förklarar Peter Furster

Ulf Lidberg (Compare) kvarstår som biträdande projektledare i NMT:s ledningsgrupp.

Stark styrgrupp med bred förankring


Gunilla Andersson
Landstinget i Värmland


Hans Karlsson
SKL


Bo Edvardsson
Karlstads universitet


Peter Mosseby
SKL


Arvid Söderhäll
IVA


Göran Österman
Compare Karlstad

"Nordic MedTest är en regional satsning av nationellt intresse och med internationell potential - därför är det viktigt för oss att ha en stark styrgrupp med bred förankring", säger Gunilla Andersson som har tagit över som ordförande i styrgruppen för NMT-projektet efter Hans Karlsson - Gunillas företrädare som landstingsdirektör i Landstinget i Värmland.

Hans Karlsson fortsätter i styrgruppen - nu som representant för Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) i sin nya roll som direktör för Avdelningen för vård och omsorg.

Övriga medlemmar i styrgruppen är Bo Edvardsson (vice rektor vid Karlstads universitet), Per Mosseby (chef för SKL:s avdelning för digitalisering), Arvid Söderhäll (huvudprojektledare för Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Prövningar för svensk medicin) och Göran Österman (verkställande tjänsteman i Compare Karlstad).

Bygger och levererar samtidigt

"Att ett utvecklingsprojekt kommit så här långt på så kort tid är imponerande", konstaterar Peter Furster och fortsätter: "Det visar att behovet av och därmed intresset för ett oberoende och öppet kompetenscenter inom test för vård-IT är stort - till och med större än projektet räknat med".

Nordic MedTest startades 1 oktober 2012 som ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Då var målet att komma igång med kommersiell drift till 2015. Men redan nu är de första kommersiella testuppdragen genomförda och levererade - bland annat för Intygstjänsten som är ett av flera initiativ för nationella tjänster inom e-hälsa.

"Det innebär att vi måste ha en projektorganisation med resurser och spetskompetens som kan bygga och leverera samtidigt", fortsätter Peter Furster.

Nya medarbetare rekryterade


Malin Hedell


Robert Magnusson


Sven Wedemalm


Torbjörn Wiger


Lars Hjelm


Henrik Emilsson


B-G Andersson


Lena Engman


Sven Carlsson

Nordic MedTest har sedan tidigare fem heltidsanställda testspecialister - Malin Hedell, Robert Magnusson, Sven Wedemalm, Torbjörn Wiger och Lars Hjelm.

Nu har NMT förstärkts med ytterligare två projektanställda testspecialister - Henrik Emilsson (tjänstledig från LearningWell) som arbetar med NMT:s testmetodik och Bengt-Göran Andersson som arbetar med NMT:s IT-säkerhet. Ytterligare två medarbetare är under rekrytering - en systemexpert/testledare och en teknikansvarig. Tjänster har nyligen varit utannonserade och gav bra respons, enligt Peter Furster.

Ytterligare två medarbetare är knutna till Nordic MedTest - Lena Engman som projektsekterare och Sven Carlsson som redaktör/informatör.

"2014 kommer att bli ännu ett spännande år för Nordic MedTest - och med de specialister som vi lyckats knyta till projektet är vi rustade och redo att möta både väntade och oväntade utmaningar", summerar Peter Furster.