Nordic Medtest

Nordic MedTest tar form snabbare än planerat

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 12:00 CEST

Bildtext: Delar av teamet som arbetar med Nordic MedTest - från vänster Lena Engman, Lars Hjelm, Sven Wedemalm, Torbjörn Wiger, Robert Magnusson, Malin Hedell och Göran Karlström.

 • De första test- och verksamhetsspecialisterna är på plats: ”Ett specialistteam som ger oss bästa tänkbara kompetensbas att bygga vidare på”.
 • De första leverantörerna av infrastruktur och arbetsprocesser är utvalda: ”Intresset från företagen att få bli samarbetspartners har överträffat våra förväntningar”.
 • De första tjänsterna och det första kunduppdraget är på gång: ”Betydligt snabbare än vi räknat med vilket bekräftar det stora behovet av och intresset för att testa och kvalitetssäkra IT i vården”.
Hans Karlsson – landstingsdirektör i Landstinget i Värmland och projektägare i Nordic MedTest - är mycket nöjd med hur det treåriga projektet utvecklats under de tre första kvartalen:
 
”Efter en trevande start med en del skeptiska invändningar tar testcentret nu form snabbare än planerat. Vi har kraftig medvind som ökar till något av stormstyrka i takt med att allt fler ser behovet av att vårdens tjänster är testade innan de börjar användas. Det bekräftar att satsningen ligger helt rätt i tiden – och att allt fler i vård-Sverige inser vikten av denna nationella kraftsamling”, säger Hans Karlsson som vid årsskiftet tillträder en ny befattning inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Specialister på plats i Nordic MedTest

Under det första året (till oktober 2013) ska Nordic MedTest bemanna, bygga och etablera en infrastruktur med arbetsprocesser för att kunna erbjuda mindre pilotuppdrag, enligt projektplanen.

De första testspecialisterna är nu anställda: Robert Magnusson, Malin Hedell och Lars Hjelm. De har alla mångårig och djup erfarenhet inom test av framför allt telekom-system. ”Det är kunskaper som vi vill överföra till test av vård-system”, förklarar Göran Karlström som är projektledare i Nordic MedTest.

Samtidigt har de första verksamhetsspecialisterna från Landstinget i Värmland knutits till Nordic MedTest. ”Christina Johansson har stor erfarenhet av att bygga upp verksamheter inom landstinget, Lena Engman har stor erfarenhet av att administrera projekt inom landstinget och Torgil Lindgren är vårt kompetensstöd kring upphandlingar”, berättar Göran Karlström.

Nordic MedTest bygger på nära samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer - med stöd av specialister och forskare inom området - för att tillsammans bygga upp och etablera ett fungerande testcenter för vård-IT.

”Vår basbemanning i Nordic MedTest är något av ett ’dreamteam’ med kompletterande specialistkompetenser – från landstingets verksamhetskunnande om vård och verksamhetsutveckling till testspecialister med teknisk kompetens kring test av komplexa system från andra branscher”, konstaterar Göran Karlström. ”Målet är att vi tillsammans ska skapa en kommersiellt fungerande testverksamhet för branschövergripande innovationer och nya affärsmöjligheter där användarna och kunderna står i fokus”.

Infrastruktur med arbetsprocesser tar form

Nordic Medtest har etablerats på Compare Testlab på Sätterstrand utanför Karlstad. Här finns den infrastruktur med datorhallar, kraftförsörjning, datakommunikation och säkerhet som behövs för att kunna testa komplexa och stora system – antingen på plats eller via nätet på distans.

”Vi vet att miljön kan användas för att testa mycket avancerade system - detta har bland annat skett på distans från Ryssland, Kina och Indien. Det är erfarenheter och möjligheter som vi nu kan återanvända för test av komplexa vårdsystem”, säger Sven Wedemalm (Compare Testlab).

Arbetet pågår med att komplettera och anpassa testmiljöer och arbetsprocesser till de specifika behov och krav som råder inom hälso- och sjukvård. Upphandling pågår av ett 10-tal mindre avgränsade uppdrag – från att sätta upp ärende- och dokumenthanteringssystem till en förstudie om teststrategi och förbereda testmöjligheter kring de nationella eHälsotjänsterna.

”Det är så här Nordic MedTest ska arbeta – där vi själva inte har spetskompetens ska vi samarbeta med partners som har den bästa erfarenheten och kompetensen inom området”, förklarar Göran Karlström.

Tjänster och kunduppdrag på gång

De första tjänsterna och det första kunduppdraget är på gång för Nordic MedTest – något som enligt projektplanen inte skulle börja förrän senare i projektet (”affärsutveckling med pilotprojekt och kommersiell start”).

”Vi har definierat och förpackat ett 10-tal tjänster som kommer att presenteras närmare snarast möjligt”, berättar Göran Karlström och pekar ut två initiala huvuduppgifter för Nordic MedTest – dels att testa Landstinget i Värmlands vårdinformationssystem Cosmic, dels att erbjuda testmiljöer för nationella eHälsotjänster.

Det första skarpa kunduppdraget för Nordic MedTest ser ut att komma snabbare än planerat. ”Det är inget större uppdrag volymmässigt – men strategiskt viktigt eftersom det bekräftar att vi börjar bli kända och respekterade i branschen”, konstaterar Göran Karlström.

Gemensam satsning på nationellt testcenter för vård-IT

Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Initiativet har nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården.

Nordic MedTest är en gemensam kraftsamling som ska bidra till mer och säkrare IT i vården:

 • Vårdtagarna och IT-användare i vården kräver ökad patientsäkerhet. ”Det ska vi bidra till genom att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift”.
 • Vårdgivare kräver mer vård för skattepengarna. ”Det ska vi bidra till genom öppen samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer kring utveckling och införande av nya och smarta IT-tjänster i vården”.
 • Genom att skapa vårdnytta kan Nordic MedTest samtidigt skapa affärsnytta för IT-företagen. ”Genom att ge svenska vårdgivare och IT-företag en ledande position på en snabbväxande marknad för kvalitetssäkrad eHälsa skapar vi nya globala affärsmöjligheter”.

…..........................................
Vi som just nu arbetar i Nordic MedTest (utökning förväntas):

Projektledning:

 • Göran Karlström (Landstinget i Värmland) – ansvarig för lednings- och leveransprocesserna
 • Ulf Lidberg (Compare Karlstad)
 • Sven Wedemalm (Compare Testlab) – ansvarig för omvärldsprocessen

Testspecialister:

 • Robert Magnusson (Landtinget i Värmland) – ansvarig för testprocessen
 • Malin Hedell (Landstinget i Värmland) – ansvarig för kundprocessen
 • Torbjörn Wiger (Compare Testlab) och Lars Hjelm (Landstinget i Värmland) – ansvariga för infrastrukturprocessen

Verksamhetsspecialister:

 • Christina Johansson (Landstinget i Värmland) – ansvarig för utredningsprocessen
 • Lena Engman (Landstinget i Värmland) – ansvarig för administration och delaktig i ledningsprocessen
 • Torgil Lindgren (Landstinget i Värmland) – ansvarig för avtal och upphandling (LOU)

Forskning:

 • Rose-Mharie Åhlfeldt (Karlstads universitet) – informationssäkerhet och integritetsfrågor mm.

Information:

 • Sven Carlsson (Compare Karlstad) – ansvarig för nyhetsflödet
 • Malin Janliden (Landstinget i Värmland) – ansvarig för informationsflödet

Styrgrupp:

 • Hans Karlsson (ordförande) - Landstinget i Värmland
 • Göran Österman - Stiftelsen Compare Karlstad
 • Bo Edvardsson - Karlstads universitet
 • Göran Stiernstedt - Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
 • Monica Berglund - CeHis (Center för eHälsa i samverkan)
 • Per Mosseby - CeSam (Center för eSamhället)
 • Arvid Söderhäll - Ingenjörsvetenskapsakademien
…..........................................

Kortintervjuer med de senaste tillskotten:

Robert Magnusson: ”Jag har en bakgrund inom telekom som ligger långt framme när det gäller test. Den erfarenheten vill jag dra nytta av för att kunna bidra till bättre och säkrare IT i vården. Kraven och förväntningar på Nordic MedTest är höga. Därför är det extra spännande att få vara med – vi har verkligen chansen att göra rätt från början”.

Malin Hedell: ”Ett sådant här spännande testuppdrag i Karlstad kan man inte tacka nej till. Jag brinner för att förenkla kundens vardag – IT ska hjälpa, inte stjälpa. Det vill vi bidra till inom vården samtidigt som Nordic MedTest bidrar till att sätta Värmland på den svenska testkartan”.

Lars Hjelm: ”Jag har arbetat som test- och labb-ansvarig i många år och ser det som en spännande uppgift att få vara med och bygga upp infrastruktur och testmiljöer i Nordic MedTest från början – speciellt med tanke på att jag är mycket intresserad av den senaste tekniken”.

Christina Johansson: ”Efter flera år som verksamhetschef för landstingets företagshälsovård, Landstingshälsan, ser jag Nordic MedTest som ett nytt och spännande uppdrag. Att få vara delaktig i att bygga upp en helt ny verksamhet från början är en chans man inte får missa”.

Lena Engman: ”Jag har arbetat som läkar-, chefs- och projektsekreterare i många år inom landstinget. Nordic MedTest är något väldigt konkret och spännande med stora utvecklingsmöjligheter. Det känns stimulerande att få vara med och bygga upp något nytt från grunden”.

…..........................................
Planerad "tjänstekatalog" för Nordic MedTest:

Acceptanstester:
 • Godkännande av definierade etablerade standarder
 • Godkännande enligt förutbestämda krav (upphandlingssituation t.ex.)
Nationella eHälsotjänster med testmiljöer

Utrednings- och upphandlingstjänster:

 • Hjälp med kravställning, utvärdering
 • Utredning inför planerade förändringar/utveckling/upphandling
Hantera vårdgivares behov av testmiljöer för hela system med tester under längre tid

Tillhandahålla övnings- och utbildningsmiljöer

Test av nya lösningar för leverantörer och vårdgivare – utveckling

Skyltfönstertjänster:

 • Tillhandahålla en generisk vårdgivarmiljö för system där vårdgivare och leverantörer kan samverka runt lösningar
 • Enskilda system för visning och provkörning som tillhandahålls av leverantörer
Forskningsarbete kring test för Vård-IT