Nordic Medtest

Nordic Medtest tecknar ramavtal för konsultstöd inom test av vård-IT

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 09:20 CEST

Landstinget i Värmland har för Nordic Medtest tecknat ramavtal för konsultstöd inom test av vård-IT.

Ramavtal har efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud tilldelats nedanstående anbudsgivare enligt angiven rangordning inom tre anbudsområden:

Anbudsområde 1 - Test och testledning

 • 1. LW LearningWell East AB
 • 2. Altran Technologies Sweden AB
 • 3. B3 IT Management AB
 • 4. Omegapoint AB
 • 5. ÅF-Technology AB

Anbudsområde 2 - Säkerhet

 • 1. ÅF-Technology AB
 • 2. Secure State AB
 • 3. Omegapoint AB
 • 4. CGI Sverige AB
 • 5. Veriscan Security AB

Anbudsområde 3 - Användbarhet

 • 1. ÅF-Technology AB
 • 2. Omegapoint AB
 • 3. CGI Sverige AB

"Tilldelningsbeslutet har fattats efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud. Antagna anbud uppfyller samtliga krav enligt anbudsförfrågan och är de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden, utifrån de i underlaget redovisade kriterierna, för respektive delområde", skriver Landstinget i Värmland i sin motivering.

Utvärderingen per anbudsområde har genomförts utifrån poängsättning av ett arbetsprov och en uppdragsbeskrivning som anbudsgivarna skulle lämna in tillsammans med sina anbud. I upphandlingen har en modell för fast pris använts, vilket innebär att poängsättningen har varit helt avgörande för utfallet.

Avtalstiden är två år med möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare ett plus ett år. Uppdragen kommer företrädesvis att utföras på plats hos Nordic Medtest på Hammarö och i Karlstad, men arbete kan även komma att krävas på andra orter.

...

Nordic Medtest är ett leverantörsoberoende och öppet kompetenscenter där vårdgivare och leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster inom vård och omsorg. Läs mer på www.nordicmedtest.se