Nordic Medtest

Nordic Medtest utvecklar unikt koncept för miljövirtualisering

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 09:23 CET

Jonas Mattsson, testmiljöexpert, berättar om ENVi.

ENVi (ENvironment Virtualization) är Nordic Medtests egenutvecklade koncept för miljövirtualisering. Konceptet är unikt och gör det möjligt att snabbt sätta upp och ta ner testmiljöer efter behov.

”Genom ENVi kan vi snabbt sätta upp en miljö för test av nya tjänster och upprepa processen lika snabbt. En miljö som tidigare kunde ta flera dagar att ta fram kan vi nu genom ENVi få fram på 10 minuter.” säger Jonas Mattsson, testmiljöexpert på Nordic Medtest. ”

ENVi-konceptet har utvecklats på Nordic Medtest genom flera års erfarenhet av test och arbete med svensk e-hälsa och dess infrastruktur. För exempelvis test av vårdinformationssystem eller andra applikationer inom vård och omsorg är det värdefullt att enkelt kunna sätta upp och ta ner testmiljöer, för att skapa en så kallad ”sandbox”. Då kan man redan i utvecklingsskedet av en ny tjänst testa i en realistisk miljö och kan enkelt upprepa testprocessen vid utveckling av nya versioner.

”Genom ENVi kan testmiljöer snabbt sättas upp och konfigureras utifrån kunders behov så att de kan testa exempelvis nya e-tjänster i vården i en isolerad miljö och sedan konfigurera tjänsten och testa i en ny miljö lika snabbt” avslutar Jonas Mattsson. 

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet  som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer.

Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.