Gexco AB

NORDIC MINING TECKNAR AVTAL OM FÖRVÄRV AV AKTIER I GEXCO MED HUVUDÄGARNA

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:43 CET

Det norska Nordic Mining under fission från Rocksource ASA har tecknat avtal avseende förvärv av 53,7 % av aktierna i Gexco och 100 % av aktierna i MoMin AS med huvudägarna. Huvudägarna i Gexco är också huvudägare i MoMin.

Nordic Mining har förklarat sin avsikt att lägga ett offentligt bud på samtliga aktier i Gexco på lika villkor.

Mer information finns i bifogat pressmeddelande från Nordic Mining. Informationen finns också på www.gexco.se.


Stockholm den 15 mars 2006
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.