Gexco AB

NORDIC MINING TECKNAR AVTAL OM FÖRVÄRV AV AKTIER I GEXCO MED HUVUDÄGARNA

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 10:22 CET

NORDIC MINING TECKNAR AVTAL OM FÖRVÄRV AV AKTIER I GEXCO MED HUVUDÄGARNA

Det norska Nordic Mining under fission från Rocksource ASA har tecknat avtal avseende förvärv av 53,7 % av aktierna i Gexco och 100 % av aktierna i MoMin AS med huvudägarna. Huvudägarna i Gexco är också huvudägare i MoMin.

Nordic Mining har förklarat sin avsikt att lägga ett offentligt bud på samtliga aktier i Gexco på lika villkor.

Mer information finns i bifogat pressmeddelande från Nordic Mining. Informationen finns också på www.gexco.se.


Stockholm den 15 mars 2006
Gexco AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.