Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC MTF MEDDELANDESERIE: #08-34 HYDROPULSOR AB GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:05 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49903Vid extra bolagsstämma den 5:e september beslutades om nedskrivning av bolagets aktiekapital från 16,7 Mkr till 4,2 Mkr samt en omvänd split 1:100 vilket innebär att antalet aktier i bolaget minskar.

Avstämningsdag för sammanläggningen är onsdagen den 8 oktober 2008. Sista dagen för handel före sammanläggning är fredagen den 3 oktober 2008 och första dag för handel efter sammanläggning är måndagen den 6 oktober 2008.

Beträffande teckningsoptioner TO5 där två optioner ger rätt till teckning under perioden 23 oktober - 6 november 2008 till en kurs av 0,12 kr så kommer kursen att ändras till 12,00 kr i samband med spliten. Villkoren för övrigt kommer att vara desamma som tidigare.

Listningsnamn: HYDROPULSOR B
Tickerkod: HYPU MTFB
ISIN-nummer: SE0000514234
NGM-Nummer: 67109033
Handelspost: 500 st (fr o m 6 oktober 2008)
Sista handelsdag innan omvänd split: 2008-10-03
Första handelsdag efter omvänd split.: 2008-10-06

Listningsnamn: HYDROPULSOR TO5B
Tickerkod: HYPU MTFTO5B
ISIN-nummer: SE00001847310
NGM-Nummer: 67113765
Handelspost: 500 st (fr o m 6 oktober 2008)
Sista handelsdag innan omvänd split: 2008-10-03
Första handelsdag efter omvänd split.: 2008-10-06


Eventuella flerdagsorder i HYPU MTFB och HYPU MTFTO5B kommer att raderas efter handelsdagens slut den 3 oktober 2008.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen