Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC OTC MEDDELANDESERIE: #05-24 NYEMISSION I YIELD AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 11:43 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41564


Under förutsättning att bolagsstämman så beslutar genomför Yield (YILD OTCB, SE0001542325) en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1) aktie oavsett aktieslag ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till teckningskursen 0,22 kr per aktie

Avstämningsdag är den 28 oktober 2005. Aktien handlas inklusive teckningsrätt till och med den 25 oktober 2005.

Teckning av aktier skall ske från och med den 7 november 2005 till och med den 22 november 2005.

Handel med teckningsrätter sker under perioden 7 november 2005 t o m 17 november 2005.

Handel med betalda tecknade aktier sker fr o m 7 november 2005.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Yields orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 25 oktober 2005.


Info teckningsrätten:

Listningsnamn: YIELD TRB
Kortnamn: YILD OTC TRB
ISIN-nummer: Meddelas senare
Handelspost: 10 000 st
Första handelsdag: 2005-11-07
Sista handelsdag: 2005-11-17


Info betald tecknad aktie:

Listningsnamn: YIELD BTB
Kortnamn: YILD OTC BTB
ISIN-nummer: Meddelas senare
Handelspost: 10 000 st
Första handelsdag: 2005-11-07