Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC SERVICE PARTNERS FÖRVÄRVAR TACO BAR - SVERIGES LEDANDE RESTAURANGKEDJA FÖR MEXIKANSK MAT

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 08:58 CET

Nordic Service Partners Holding AB ( NSP ) förvärvar samtliga aktier i franchisegivaren Svenska Taco Bar AB och tar ytterligare ett viktigt steg mot målet att bli en ledande aktör på den svenska QSR-marknaden (Quick-Service-Restaurants). Förvärvet beräknas bidra med ett positivt rörelseresultat från övertagandet.

Marknaden för mexikansk mat växer kraftigt i Sverige. NSP bedömer att det finns en betydande, ännu oexploaterad, utvecklingspotential i Taco Bar-konceptet och planerar att snabbt öka antalet restauranger under de närmaste åren. Expansionen kommer att ske genom franchising och ytterligare egna enheter. Franchisegivaren Taco Bar AB omsatte 2005 drygt 20 miljoner kronor och Taco Bar kedjan omfattar idag 12 restauranger, främst med bra lägen i Stockholmsregionen. Tio av restaurangerna drivs av franchisetagare och två restauranger i egen regi.

Stärker varumärkesportföljen. "Förvärvet av Taco Bar är ett viktigt steg i vår strategiska plan att vara en aktiv aktör i konsolideringen av en fragmenterad QSR-marknad. Genom förvärvet stärker vi vår marknadsposition och varumärkesportfölj, vilket förbättrar våra möjligheter till en fortsatt snabb expansion i Sverige och övriga Norden. Vi ser också stora synergier med våra existerande och planerade verksamheter" säger Ulf Wahlstedt, VD och koncernchef i Nordic Service Partners Holding AB(publ).

NSP vidareutvecklar varumärket. "Taco Bar är vårt livsverk och det känns väldigt positivt att sälja till NSP, som är en seriös och ansvarsfull marknadsaktör med kompetens och resurser att vidareutveckla varumärket Taco Bar i Sverige och till övriga nordiska länder.", säger Peter Nordin, VD och en av grundarna till Taco Bar.

NSP övertar verksamheten den 3 april 2006. Förvärvet betalas genom kontant betalning och genom en emission av 6 miljoner aktier i NSP .

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Ulf Wahlstedt, NSP Holding AB, telefon 08-410 189 45, 0705-100113Nordic Service Partners Holding AB ("NSP") förvärvar och utvecklar varumärken inom restaurang- och servicenäring. Affärsidén är att investera i etablerade servicekoncept för att med stöd av NSP:s egen organisation och kunskap få dessa att växa och bli framgångsrika på en marknad som kännetecknas av snabb förändring.

NSPs verksamhet omfattar idag 21 Burger King restauranger som drivs, via dotterbolaget Nordic Service Partners AB, på den svenska marknaden inom ramen för ett franchiseavtal med Burger King International. NSP handlas på NGM under kortnamnet NSPH. Mer information om Nordic Service Partners finns på www.nordicservicepartners.se


Nordic Service Partners Holding AB ("NSP") förvärvar och utvecklar varumärken inom restaurang- och servicenäring. Tonvikten ligger på konsumentmarknaden. Affärsidén är att investera i etablerade servicekoncept för att med stöd av NSP:s egen organisation och kunskap få dessa att växa och bli framgångsrika på en marknad som kännetecknas av snabb förändring.