Nordisk E-handelscertifiering

Nordisk E-handelscertifiering inför gratis köpskydd i Sverige, Norge och Danmark

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2015 11:57 CEST

“Många som handlar på Internet är oroliga för att förlora pengar vid sina inköp, speciellt när de handlar för första gången från mindre kända e-butiker. I många fall överger då konsumenten i slutskedet sin kundvagn och väjer annan butik varvid e-handlaren förlorar dessa nästan klara beställningar. Som en hjälp för e-handlare att öka konvertering och intäkter inför vi ett automatiskt köpskydd som gratis omfattar alla som handlar i en Certifierad E-handel” säger Greger Berg, ordförande för Nordisk E-handelscertifiering.

Automatiskt och gratis Köpskydd

Det är tryggt att handla i en Certifierad E-handel. Vi inför därför ett Köpskydd för alla som handlar i Certifierade e-butiker. Köpskyddet innebär att köparen får tillbaka pengarna om något går fel. Köpskyddet gäller upp till 10 000 kronor per köp, ingår automatiskt och är gratis.

En kund kan från varje certifierad butik skicka in klagomål till oss. Kunden kanske inte fått de varor de beställt, eller på utlovad tid. Det kan också vara fel produkt eller fel på varan, eller är det problem med att få kontakt med e-butiken för att få besked eller rättelse.

När vi behandlar klagomål medlar vi dagligen mellan konsumenter och e-handlare. De allra flesta klagomål är enklare missförstånd som reds ut redan samma dag. Vi lyckas nästan alltid reda ut klagomål till båda parters belåtenhet.

När detta inte lyckas utlöses vårt köpskydd och ger dig pengarna tillbaka upp till 10 000 kronor per köp.

Köpskyddet är automatiskt och gratis för dem som handlar i Certifierade e-butiker.

Märkningen Certifierad E-handel

Certifierad E-handel är en kvalitets- och trygghetsmärkning för e-handelsbutiker. Vi grundades 2007 för att erbjuda Sveriges första e-handelscertifiering och har alltsedan dess varit både stilbildande och pådrivande för certifieringar för näthandel. För närvarande är fler än 700 e-butiker certifierade

Nordisk E-handelscertifiering
Certifieringen har nyligen breddats mot den Nordiska marknaden. I ett första steg tar vi emot ansökningar och godkänner butiker även från Norge och Danmark.

Certifieringen har anpassats för hela Norden, precis som många av våra kunders e-butiker. Märkning, certifikat och all information för konsumenter finns nu på Svenska, Norska, Danska samt Engelska.

Märkning och certifikat kan väljas så att det passar för butikens olika språk- och land- anpassade varianter, samtidigt som besökaren när som helst enkelt kan välja att byta språk för all information om certifieringen.


Hur fungerar certifieringen?
En butik som får allvarliga eller återkommande klagomål och där kunden inte får rättelse eller kompensation får sin certifiering återkallad. På så sätt säkerställs att en Certifierad E-handel är trygg att handla i så länge konsumenten ser märkningen med dagens datum, samt rapporten som visas då man klickar på märket.

Märkningen kan tas bort (återkallas) från e-butiken av oss med omedelbar verkan, vilket innebär att konsumenten vid varje köptillfälle kan se att en oberoende part intygar att certifieringskraven är uppfyllda.

Hur vi hjälper e-handlare
För konsumenter innebär certifieringen en trygghet, som får denne att lägga sin order hos just er. Som e-handlare innebär detta ett ökat kundförtroende och därmed ordar. Erfarenheter från våra certifierade e-handlare visar att en certifiering dels leder till att fler besökare blir kunder (ökar konverteringen) dels leder till högre omsättning per kund.


Nordisk E-handelscertifiering är en ideell förening som arbetar för en så säker och trygg e-handel som möjligt för konsumenter av tjänster och varor på Internet. Detta gör vi främst genom en av föreningen utarbetad kvalitetsmärkning för ehandlare och webbutiker.

Vi hjälper också kunder som handlat i certifierade butiker att få rättelse och kompensation om något går fel.

Partnerföretag till Nordisk E-handelscertifiering ger vi möjligheten att får exponering på vår hemsida och att marknadsföra sig i sammanhang där vi förekommer.

Nordisk E-handelscertifiering är en ideell organisation, grundad 2007, som arbetar för en så trygg och säker e-handel för konsumenter i de Nordiska länderna.

Besök oss på: www.ehandelscertifiering.se

                       www.ehandelssertifisering.no

                       www.ehandelscertificering.dk

E-post: kontakt@ehandelscertifiering.se

Kontaktperson Greger Berg, ordförande, mobil 0735000357