Finansdepartementet

Nordisk enighet om alkoholskatter

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 14:31 CEST

De nordiska länderna är överens om en gemensam hållning i alkoholskattefrågorna. Länderna ska driva att EU avskaffar nollskattesatsen på vin och att minimiskatten på alkohol respektive alkoläsk höjs.

Beslutet fattades på initiativ av Sverige vid de nordiska finansministrarnas möte i Keflavik på Island idag.

-Det är ett viktigt framsteg att vi nu får en sammanhållen nordisk strategi. Nu kan vi agera samordnat och få ett starkare genomslag i EU. Vi vill få till stånd en gemensam europeisk syn på alkoholfrågan, att alkoholen inte är vilken vara som helst, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

EU-kommissionen väntas nästa vecka fatta beslut om sin sedan länge utlovade rapport om alkoholskatter. Rapporten är viktig för att alkoholskattefrågan ska tas upp till diskussion inom EU.

De nordiska länderna ska, förutom skattefrågorna, även verka för att kommissionen tar fram en alkoholstrategi. Länderna vill också behålla de EU-regler som innebär att endast de varor som privatperson själv transporterar ska bli befriade från beskattning i hemlandet.

EU har genomfört ett alkoholpolitiskt projekt som visar att alkoholrelaterade skador är ett mycket alvarligt folkhälsoproblem i samtliga EU-länder. Enligt WHO är vart fjärde dödsfall bland europeiska män mellan 15 och 29 år relaterat till alkohol.

Kontakt
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80