Stockholms Läns Landsting

Nordisk färdtjänst ökar friheten för funktionshindrade (fp)

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:40 CEST

Färdtjänstresenärer kommer i ett nytt projekt kunna åka färdtjänst i de andra nordiska huvudstäderna, berättar nämndens ordförande Anna Starbrink (fp).

- Genom att samarbeta med våra nordiska motsvarigheter kan vi erbjuda våra resenärer tillgång till färdtjänst när de besöker Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik. För många färdtjänstresenärer öppnas nu helt nya möjlighet för utlandsresor till nordiska grannhuvudstäder. Det går helt i linje med vår övergripande målsättning, att utjämna skillnaderna för dem som inte kan använda sig av den ordinarie kollektivtrafiken.

Det säger Anna Starbrink (fp), ordförande i färdtjänstnämnden som har fattat beslut om att teckna ett samarbetsavtal om ett försök under 2008-2010.

- Nordiska Handikappförbundet (NHF) har länge drivit frågan om färdtjänst i de nordiska länderna. Vi anser att det är mycket positivt att man nu vill genomföra ett projekt som förhoppningsvis resulterar i en fungerande modell för resor i de nordiska huvudstäderna. Detta projekt ökar möjligheterna för oss att inom snar framtid resa på lika villkor i de nordiska huvudstäderna, säger Karolina Celinska, ombudsman på De Handikappades Riksförbund (DHR).

Fakta/bakgrund:
Tanken med nordisk färdtjänst är att medborgare som i hemlandet får resa med specialfordon kan utnyttja motsvarande lokala färdtjänst vid längre eller kortar besök i en annan nordisk huvudstad. Det Nordiska Handikappförbundet, där De Handikappades Riksförbund, DHR, ingår, har fått resurser av Nordiska Ministerrådet för försöket. Förutsättningen är att de ansvariga huvudmännen i respektive huvudstad skapar ett samarbetsavtal där Stockholm nu som första Huvudstad beslutat delta i projektet. Kostnaden för en persons resor i en annan stad bekostas av huvudmannen i hemlandet.