Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Nordisk gränshandel och turism i Sverige Q1 och Q2 år 2010

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:11 CEST

Idag presenteras resultat från första och andra kvartalet 2010 kring nordisk gränshandel och turism. Målet med denna rapport är att kasta ett nytt ljus över den sociala och ekonomiska integrationen mellan de nordiska länderna. 1 000 personer i Norge, Danmark och Finland har varje kvartal besvarat frågor huruvida de varit i Sverige under perioden, om de gjort inköp i detaljhandeln och hur mycket de handlat för.

 

HUI genomför projektet på uppdrag av Svensk Handel, Tillväxtverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad samt Öresundskommittén.

 

- Handeln vid gränser har i alla tider byggt på handlares lyhördhet och förmåga till snabb anpassning. Magkänslan har styrt! Det räcker inte längre, nu måste även fakta finnas med när investeringar beslutas, säger Erik Sandemo, Svensk Handel.

 

- För att stärka turismens internationella konkurrenskraft krävs ytterligare kunskap om utländska besökares konsumtion och beteenden. Denna löpande undersökning kommer att bidra till den kunskap som krävs för att utveckla Sveriges attraktivitet som resmål, säger Peter Terpstra, turismanalytiker på Tillväxtverket.

 

Gränshandeln drivs av pris- och inkomstskillnader mellan de olika länderna, men också upplevelsen att åka till en annan miljö för att handla. Resultatet visar att mer än var fjärde norrman varit i Sverige som fritidsresenär under första respektive andra kvartalet 2010. I södra och sydöstra Norge är andelen närmare 60 procent. Fyra av fem norska fritidsresenärer

har besökt marknadsplatser i Norra Bohuslän, Värmland eller Jämtland för att handla. Anledningen till att så många norrmän reser är att de har stora ekonomiska vinster att göra på att handla i Sverige och att det är enkelt för dem att resa. De norska fritidsresenärerna spenderade 3,2 respektive 4,0 miljarder kronor i detaljhandeln under första respektive andra kvartalet 2010.

 

- Att cirka 340 000 norska fritidsresenärer (i åldern 17-75 år) har besökt Värmland under första halvåret år 2010 är väldigt intressanta siffror. Det ska bli intressant att se hur mycket och på vad dessa norrmän spenderar sina pengar, kommenterar Karin Vangstad på Region Värmland

­Prisskillnaderna mellan Sverige och Danmark samt Finland är betydligt mindre, vilket bidrar till att invånarna i dessa länder inte reser till Sverige lika ofta som norrmännen. Trots det besökte nästan 2 av 10 danskar Sverige under mätperioden. Dessa spenderade omkring 1,0 respektive 1,1 miljarder kronor i detaljhandeln under första respektive andra kvartalet. 60 procent av de danska fritidsresenärerna har besökt marknadsplatser i Malmö eller Helsingborg. Även från Finland kom omkring 20 procent av befolkningen till Sverige. Dessa spenderade 825 miljoner respektive 1,1 miljarder kronor under första respektive andra kvartalet 2010. Mer än var fjärde finsk fritidsresenär har besökt marknadsplatser i Tornedalen.

 

För ytterligare information och kommentarer:

För kommentarer och frågor om undersökningen kontakta

Ulf Rämme, projektledare HUI, tel 08 - 762 72 97, ulf.ramme@hui.se

 

För kommentarer från Svensk Handel kontakta Lars G Olsson, pressansvarig tel 010-471 86 23

 

För kommentarer från Tillväxtverket kontakta Peter Terpstra, turismanalytiker 08-681 92 31

 

Före kommentarer från Region Skåne kontakta Christian Lindell, analytiker, tel 040-623 97 31, christian.lindell@skane.se

 

För kommentarer från Region Värmland kontakta Bo-Josef Eriksson, analytiker, tel 054-701 10 46, bo-josef.eriksson@regionvarmland.se

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionen kontakta Mats Granér, chef Analys och uppföljning, tel 031-63 09 34, mats.graner@vgregion.se