Försvarsdepartementet

Nordisk krishanteringsstyrka är nu operativ

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 12:00 CEST

Från och med idag är en nordisk krishanteringsstyrka upp till en brigads storlek operativ. Styrkan ska kunna användas vid fredsbefrämjande operationer liknande de i Kosovo, Bosnien eller Makedonien.

Styrkan är en del av samarbetet inom Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support, NORDCAPS. Arbetet med att utforma styrkan har pågått sedan maj 2001 då de nordiska försvarsministrarna principiellt enades om att utveckla denna förmåga.

Styrkan kommer framöver att utvecklas med modern materiel och genom övningar. Övningarna kommer huvudsakligen att ske inom ramen för internationella övningar, exempelvis Partnership for Peace-övningar.
Den första övningen för den multinationella brigadledningen blir i samband med övningen Nordic Peace 03 som genomförs i Finland under september månad.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-388 72 72

Dennis Gyllensporre
Militärsakkunnig
08-405 25 20