Glesbygdsverket

Nordisk landsbygdskonferens i Vasa

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:37 CET

Landsbygden i tiden

11-12 maj 2006

Radisson SAS, Vasa, FinlandDen 11-12 maj arrangeras den första nordiska landsbygdskonferensen i Vasa. Konferensen har som tema "Landsbygd och stad i växelverkan för ökad sysselsättning och trivsel". Arrangör är Österbottens förbund i samarbete med Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen i Finland, Glesbygdsverket i Sverige och Det kgl. Selskap for Norges Vel.

Under konferensen blir det diskussioner kring utvecklingen av landsbygden som en del av den regionala utvecklingen. Nya serviceformer, företagsamhet och upplevelseturism på landsbygden tas upp liksom aktuell forskning och behov av inflyttning.

De olika förvaltningsstrukturer och landsbygdsprogram som håller på att byggas upp i olika länder inför kommande EU-period kommer också att presenteras. Även utvecklingen av Leader-metoden behandlas.

Nordiskt landsbygdsforum vänder sig till representanter för nationella och regionala myndigheter, organisationer och föreningar som arbetar med landsbygdsutveckling, utbildningsorganisationer och kommunala tjänstemän i hela Norden.

PROGRAM

Torsdag 11 maj

9.30-10.00 Anmälan och kaffe

10.00 Konferensen öppnas
- landskapsdirektör Olav Jern, Österbottens förbund

10.10 Landsbygden i den regionala utvecklingen

Den breda landsbygdspolitiken och Finlands nya Leaderstrategi
- landsbygdsråd Eero Uusitalo, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, jord- och skogsbruksministeriet, Finland

Ny strategi för Sverige
- utvecklingschef Inger Normark, Glesbygdsverket, expert i Landsbygdskommittén

11.15 Forskningens roll och uppgift - från forskning till praktik
- universitetslektor Erland Eklund, Helsingfors universitet, Finland

11.45 Landsbygdens föränderliga roll
- prof. Hannu Katajamäki, Vasa universitet, Finland

12.15 Lunch

13.30-15.00 Temaspecifika seminarier:

1. Nya serviceformer på landsbygden
Ordförande: forskare, projektchef Eija Koski, Vasa universitet, Finland

2. Landsbygden som en högborg för mångsidig företagsverksamhet
Ordförande: prof. Bengt Johannisson, Växjö universitet, Sverige

Inledande anföranden:
Utveckling av upplevelser i Norden, Jesper Manniche, Center för regional- och turismeforskning, Bornholm, Danmark

Rural Form; Att våga visa sig och sin bygd. Lena Hellström och Sune Högberg, Ramshyttan, Sverige

3. Skillnader i landsbygdens utveckling i de nordiska länderna
Ordförande: Fagsjef Arild Lövik, Det kgl. Selskap for Norges Vel
Inledande anförande:

Befolkningsstrukturer i landsbygdsregioner i Norden,
Erik Glöersen, forskare, Nordregio

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.30 Dagens höjdpunkt: Innovativa områden och landsbygd

16.30 Inkvartering

19.00 Middag med program, österbottnisk revy

Fredag 12 maj

9.00 Genomgång av seminarier under ledning av ordföranden

9.30 Lokal utveckling på landsbygden - politik och förvaltning på alla nivåer
Chefsredaktör Per Holmström, NRU Norden

10.30 Kaffe

11.00 Presentation av Finlands första potentiella naturvärldsarvsområde i Kvarken
- projektchef Susanna Ollqvist, Forststyrelsen, Finland

11.45 Avslutningsord
Generaldirektör Kerstin Wallin, Glesbygdsverket, Sverige
Fagsjef Arild Lövik, Det kgl. Selskap for Norges Vel, Norge
Ordförande Håkan Nordman, Österbottens landsbygdssektion, Finland

12.15 Lunch

14.00 Officiell avslutning av seminariet

OBS! Seminariet simultantolkas.


Anmälan till seminariet:

Anmäl dig senast 10 april 2006 per e-post marja-riitta.vest@obotnia.fi
med namn, titel, organisation och kontaktuppgifter samt eventuella önskemål om särskild kost.

Konferensavgift 185 euro (inkl. moms 22 %, 33,36 e). Allt material samt alla måltider ingår.
Konferensavgiften ska betalas till Österbottens förbund, Kontonummer 497 028-237 084, senast 12 april 2006.

Ytterligare information:
Marja-Riitta Vest, Österbottens förbund, Finland
Tel +358-44-320 6551 eller +358-6-320 6551
marja-riitta.vest@obotnia.fi
www.obotnia.fi
Mats Elg, Glesbygdverket, Sverige
Tel +46 70 607 67 37
mats.elg@glesbygdsverket.se

Bra att veta

Konferenshotellet
Konferenshotellet Radisson SAS ligger i centrum av Vasa. För konferensdeltagarna har Radisson SAS Royal Hotel i Vasa en kvot på 100 enkelrum. Ett enkelrum kostar 83 euro per dygn. Kvoten gäller tills anmälningstiden går ut.

Bokning
Radisson SAS Royal Hotel Vaasa
Hovrättsesplanaden 18, Vasa, Finland
Reservationsservice: +358-20-123 4700
www.radissonsas.com

Flygförbindelser
Vasa flygfält ligger 10 km från Vasa centrum. Ta taxi från flygplatsen till centrum. Nedan finns exempel
på flygförbindelserna till Vasa. Det är också smidigt att åka tåg till Vasa.

Tur:
Stockholm-Vasa:
10 MAY SAS
SK8396 ARN-VAA 18.05 - 20.10
SK8390 ARN-VAA 22.55 - 00.55
11 MAY SAS
SK6640 ARN-VAA 07.00 - 09.05
Oslo-Vasa:
10 MAY SAS
SK882 OSL-ARN 16.30 - 17.30
SK8396 ARN-VAA 18.05 - 20.10
10 MAY FINNAIR
AY6956 OSL-HEL 16.50 - 19.15
AY3327 HEL-VAA 20.05 - 21.10
Köpenhamn-Vasa
10 MAY SAS
SK410 CPH-ARN 16.20 - 17.30
SK8396 ARN-VAA 18.05 - 20.10

Retur:
Vasa-Stockholm:
12 MAY SAS
SK8393 VAASA-ARN 17.30 - 17.35
Vasa-Oslo:
12 MAY FINNAIR
AY3320 VAASA-HEL 14.30 - 15.30
AY657 HEL-OSLO 17.55 - 18.25
Vasa-Köpenhamn:
12 MAY FINNAIR
AY3320 VAASA-HEL 14.30 - 15.30
AY 667 HEL-CPH 17.45-18.25