Malmö Konstmuseum

Nordisk modernism på Malmö Konstmuseum

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:57 CEST

Malmö Konstmuseum presenterar


9/9 2007 - 3/2 2008
HERMAN GOTTHARDTS DONATION - NORDISK MODERNISM

Det sägs, att konsten är det medium som först av alla känner av vad framtiden bär i sitt
sköte. Men konstverk tjänar också som symbol för framgång. En konstsamling är det
yttersta tecknet på att ha lyckats.


ETT PANORAMA ÖVER TIDIG NORDISK 1900-TALSKONST

Malmödirektören Herman Gotthardt (1873-1949) var en av dem som lyckades. Han började
samla konst som avkoppling på rekommendation av sin läkare. Gotthardt hade en enastående
aptit på allt vad 1900-talskonsten kunde erbjuda och var både djärv och äventyrlig i sitt samlande.
Herman Gotthardt föredrog den expressionistiskt figurativa konsten – oavsett om den så hade
sina rötter i den franska eller den tyska expressionismen. Av de olika konstnärliga tekniker
föredrog han måleriet. På sin 70-årsdag 1943 skänkte han större delen av sin samling till Malmö
Konstmuseum. Denna konstgåva, vilken är en av de största som gjorts i vårt land, består av 700
verk av nordisk samtidskonst samlade mellan åren 1914 till 1943.I höstens utställning, där ca en tredjedel av samlingen presenteras, fylls väggarna från golv till tak
i konstgallerierna på 3:e våningen. Den nordiska genombrottskonsten speglas här genom många
förnämliga verk av flera av tidens främsta konstnärer. I Gotthardts samling hade den svenska
konsten den mest framträdande positionen, och bland de svenska konstnärerna dominerade de
skånska. Några konstnärer kom Herman Gotthardt att köpa extra mycket av vilket framkommer i
utställningen som t.ex. Einar Jolin, Nils Nilsson och Svante Berg.

I utställningen finns bl.a. följande konstnärer representerade: Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Isaac
Grünewald, Sigrid Hjertén, Hilding Linnquist, Nils Nilsson, Vera Nilsson, J.F. Willumsen (Dk),
Vilhelm Lundström (Dk), Per Krohg (No), Henrik Sörensen (No) och Tyko Sallinen (Fin).


Under 2007 visar museet tre större utställningar med konstverk från samlingen för att visa på
behovet av ett nytt konstmuseum. Malmö Konstmuseum har en omfattande och intressant konst-
samling, som i brist på utrymme, inte kan visas permanent. Samlingen innehåller över 35000
föremål och dess bas är Nordisk konst från 1800-talets mitt fram till idag.

Herman Gotthardts donation utgör idag stommen i Malmö Konstmuseums samlingar av tidig nordisk
1900-tals konst. Senast ett större urval av Herman Gotthardts konstsamling visades var 1989.

Välkommen till vernissage söndagen den 9 september kl. 12.30-16.00. Utställningen invigs
kl. 13.00 av fil. mag. Harriet Jeppsson.För mer information och pressbilder
Besök museets websida www.malmo.se/konstmuseum
Eller kontakta: Marika Reuterswärd tel. 040-344427 e-post marika.reutersward@malmo.se
Förhandsvisning av utställningen är möjlig på fredagen den 7/9 kl. 13-16. Var god kontakta
ovanstående för att boka en tid.