Nordisk Renting AB

Nordisk Renting bygger kontor för If i Åbo i samarbete med Hartela

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 12:02 CEST

Nordisk Renting Oy har träffat avtal med det finska byggföretaget Hartela avseende uppförande av en kontorsfastighet för If i Åbo. Ett 15-årigt hyresavtal har samtidigt träffats mellan Nordisk Renting och If Skadeförsäkringsbolag Ab, som är ett finskt dotterbolag inom If-koncernen. If är ett av Nordens ledande skadeförsäkringsföretag och ingår i en av Finlands ledande finansiella koncerner, Sampo. Den totala investeringen beräknas uppgå till 44 MEUR.

Fastigheten kommer att bli ett landmärke i Åbo, strategiskt belägen nära såväl Åbo stadskärna som huvudleden E18. If strävar efter att koncentrera hela sin administrativa verksamhet i Åboregionen till den nya fastigheten.

”If fokuserar på kapitalrationalisering och det är därför viktigt att vi nyttjar våra finansiella resurser i vår kärnverksamhet,” säger Pekka Meras, Direktör, If Group Services. ”Det passar oss utmärkt att välja en hyreslösning i samarbete med Nordisk Renting, som är en långsiktig och professionell fastighetsägare.”

”Vi är mycket glada över att nu kunna räkna If, som en av Nordens ledande försäkrings-koncerner, bland våra större kunder,” säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. ”Finland utgör en allt större andel av vår affärsverksamhet och vi ser idag en stark utveckling mot att alltfler ledande finska företag väljer att hyra istället för att äga sina fastigheter.”

Fastigheten kommer att byggas i sju-nio våningar och omfatta en total uthyrbar yta om cirka 29 000 kvadratmeter, varav 17 600 utgörs av kontor. Cirka 850 If medarbetare kommer att arbeta i fastigheten, som beräknas vara färdigställd under januari-mars 2006.

Affären är villkorad av att erforderliga tillstånd erhålles.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Reinhold Geijer, VD, Nordisk Renting AB, tel +46 8 670 98 00
Pekka Meras, Direktör, If Group Services, tel +358 50 19 31
Heikki Hartela, VD, Hartela Oy, +358 2282 4110Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Rentings balansomslutning uppgår
till ca 19 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland,
som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.
Läs mer på www.nordiskrenting.se eller på www.rbs.co.uk