Nordisk Renting AB

Nordisk Renting förvärvar norsk logistikfastighet i samarbete med Dahl för 110 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:24 CEST

Nordisk Renting AB har träffat avtal om förvärv av en logistikanläggning utanför Oslo med ledande VVS/VA-koncernen Dahl som långvarig hyresgäst. Parterna har tecknat ett 14-årigt hyresavtal för fastigheten och den totala investeringen uppgår till cirka 110 miljoner kronor.

Nordisk Renting äger sedan tidigare fastigheter i både Finland och Sverige med Dahl som hyresgäst. Mats Norberg, ekonomidirektör i Dahlkoncernen menar att renting är huvudalternativet för Dahl när det gäller de strategiska fastigheterna:

”De långa hyrestiderna i kombination med en möjlighet att i framtiden förvärva fastigheterna ger oss både trygghet och en stor flexibilitet. Förutom att vi slipper binda kapital i fastigheterna, innebär samarbetet med Nordisk Renting också en enkelhet att genomföra löpande investeringar”, säger Mats Norberg.

Den aktuella fastigheten, som används som centrallager, uppfördes 1998 och omfattar två lagerbyggnader med en total yta om cirka 20 000 kvadratmeter. Den är strategiskt belägen i ett väletablerat industriområde i orten Ski 2 mil söder om Oslo, intill E6:ans motorväg. Industri¬parken domineras av logistikbyggnader och flera ledande detaljhandelsföretag har valt att förlägga lagerlokaler i området.

Dahl är Nordens största grossist- och handelskoncern inom VVS- och VA-produkter. Sedan maj 2004 är Dahl ett helägt dotterbolag till den franska industrikoncernen Saint-Gobain, som omsatte cirka 30 miljarder euro 2003. Dahl är marknadsledande på flera av sina marknader och finns representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Estland.

”Vi är mycket glada över att ytterligare utveckla vårt, sedan flera år, långtgående samarbete med Dahl. Det känns också tillfredsställande att vi i samband med detta senaste avtal kommit fram till en lösning som även kunnat möta Saint-Gobains internationella redovisningskrav”, säger Nordisk Rentings VD Reinhold Geijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, 08-506 198 00
Eva Hemb, finansdirektör, Dahl International AB, 08-764 22 00


Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långvariga hyreslösningar. Genom att hyra istället för att äga sina fastigheter,
skapar kunderna utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Rentings
balansomslutning uppgår till ca 19 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. Nordisk Renting
ägs av The Royal Bank of Scotland Group, som är den näststörsta banken i Europa räknat i börsvärde.
Läs mer på www.nordiskrenting.se eller på www.rbs.co.uk